Log-in

Beiratkozási időpontok:

Beiratozáson személyesen csak az idei felvételi eljárásban felvett, első évfolyamra beiratkozó hallgatóknak kell az alább megadott időpontokban. A felsőbb évfolyamos hallgatóknak regisztrálni on-line kell a megküldött tájékoztató szerint, amely az ETN Irattárban is megtalálható.

Teológia (teológus-lelkész) osztatlan mesterképzés: Szeptember 5. (hétfő) 8:00-12:00

Osztatlan szakpáros tanárképzés (ELTE-vel közös képzés): Szeptember 5. (hétfő) 8:00-12:00

Hittanár-nevelő tanár osztott mesterképzés 3-4 féléves képzési idejű (ELTE-vel együttműködésben): Szeptember 6. (kedd) - szeptember 7. (szerda) 8:00-12:00 (Az ELTE-n ezt követően: szeptember 7-9. Javasolt egy napon, 7-én beiratkozni mindkét intézményben.)

Hittanár-nevelő tanár osztott mesterképzés 2 féléves képzési idejű:  Szeptember 6. (kedd) - szeptember 7. (szerda) 8:00-12:00 vagy szeptember 10. (szombat) 8:00-11:00

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA / Teológia oszott MA képzés / Részismereti képzés: Szeptember 10. (szombat) 8:00-11:00

 


Pótfelvételi:


Nyári nyitva tartás:

Az oktatási épület nyitva tartása a nyári időszakban

Könyvtári nyitva tartás a nyári időszakban


Terminus:


 Aktuális:

MEGJELENT!

A föld sója - Salz der Erde
(szerk.: Szabó Lajos)
Luther Kiadó

Új lehetőségeket és izgalmas találkozásokat jelent egy az országhatárokat átlépő, nagy létszámú találkozó. Ezzel az érzéssel gondolhatunk arra, hogy Budapesten jönnek össze 2016. július 7–10. között a Közép-Európában élő keresztények, hogy életük aktuális kérdéseit megbeszéljék, és átéljék egy színes és dinamikus közösségben mindazt, ami ma erőt és hitet ad a keresztény helytálláshoz.
Ilyen találkozás különösen értékes esemény a kisebbségben élő protestáns egyházak tagjai számára. Nagyszerű esély a közeledésre és az egymás iránti érdeklődésre. A kölcsönös bátorítás és hiterősítés pillanatai is ezek. Élmény születik. Mozgásban, énekben, előadásokban, sportban és játékban cserélődnek majd intenzíven az ajándékok egymás között Budapesten.
Ez a sokszerzős kis meditációs és imádságoskönyv útitárs szeretne lenni a találkozó napjaiban, olyan pillanatokban, amikor egy kis csendre vágyunk. A későbbiekben pedig kézbe vehető emlék, hogy sokáig éljen bennünk az, amit Isten Szentlelke a „Föld sója” találkozó résztvevőinek ajándékozott Budapesten.


 Együttműködés a Miskolci Egyetemmel


2016. június 30-án együttműködési megállapodást írt alá a Magyarországi Evangélikus Egyház a Miskolci Egyetemmel. A Felek szándéka az Eperjesi Jogakadémia szellemi örökségének őrzése és továbbörökítése.
Az együttműködés célja elsősorban a tárgyi emlékek felkutatása és megőrzése, valamint közös kutatások és oktatási együttműködés megvalósítása. Az oktatás-kutatás területén a Miskolci Egyetem szorosabban az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel működik együtt.


Az Evangélikus Hittudományi Egyetem régi partnerintézménye, az Augustana Hochschule és a Mission – Eine Welt szervezet rendezésében július 4-én megkezdődött a 2016-os neuendettelsaui nyári egyetem programja. (Tovább)


Felhívások:

 

Keresés

Mit tanulhatok itt?

    teológus, lelkész, kántor, hittantanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakok, szociáletika, Biblia-teológia szakirányok, egyházzene, etika, egyháztörténet, vallásismeret, pedagógusok továbbképzése ...

Terminusok

Irattár

Sólyom Jenő Alapítvány

Az EHE támogatására

Számlaszám:

 

 

 

11714006-20309868

Adószám:

18049000-1-42

dpr

Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház

 

Go to top