Dr. Pángyánszky Ágnes egyetemi lelkész

Vincze Délia demonstrátor

Gyóni Martin egyházfi

Szabó Adrienn Anita egyházfi

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem lehetőséget biztosít minden egyházi szolgálatra készülőnek arra, hogy keresztyén evangélikus hitét az egyetemi közösség keretein belül gyakorolhassa. Áhítataink és istentiszteleti életünk mindemellett felkészíti hallgatóinkat arra is, hogy hitükben és elhívásukban megerősödve végezhessék az evangélium-hirdetés szolgálatát jövőbeni szolgálati helyükön.

Az istentiszteleti élet mellett az egyetemi tanulmányok gyakorlati megélése is célunk a hallgatók által tartott igehirdetések, projekt-áhítatok és szakmai beszélgetések (liturgia, homiletika) által.

Természetesen a személyes élet kísérése és a szabadidő kulturált közös eltöltésének szervezése is célunk. Az egyetemi lelkész fogadóóráin lehetőség van személyes lelkigondozásra, tanácsadásra, bátorító beszélgetésre. A közösséget erősítik a közös programok, a filmklub és más szerveződő alkalmaink.

Egyetemünk kollégiumában, az Evangélikus Teológus Otthonban nem csak saját hallgatóink, hanem más egyetemek evangélikus hallgatói is laknak. Számukra is szeretnénk gyülekezeti hátteret, keresztyén közösséget biztosítani, ezért őket is szeretettel várjuk istentiszteleti és más közösségi alkalmainkra!

 

Fogadóóra:

Hétfő 18-20 óra

Szerda 10-12 óra

Péntek 10-14 óra

 A fogadóórán és az áhítatok előtt/után lehetőség van a beszélgetések időpont-egyeztetésére is!

Keresés

Mit tanulhatok itt?

    teológus, lelkész, kántor, hittantanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakok, szociáletika, Biblia-teológia szakirányok, egyházzene, etika, egyháztörténet, vallásismeret, pedagógusok továbbképzése ...

Terminusok

Irattár

Sólyom Jenő Alapítvány

Az EHE támogatására

Számlaszám:

 

 

 

11714006-20309868

Adószám:

18049000-1-42

dpr

Go to top