Ószövetségi teológia tanszék

Tanszékvezető: Dr. Hausmann Jutta
Kurzusok: héber nyelv, ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, kortörténet, ószövetségi írásmagyarázat és teológia


 

 

Újszövetségi teológia tanszék
Tanszékvezető: Dr. Bácskai Károly
Kurzusok: görög nyelv, újszövetségi bibliaismeret, bevezetés, kortörténet, újszövetségi írásmagyarázat és teológia


 

 

Egyháztörténet tanszék
Tanszékvezető: Dr. Csepregi Zoltán
Kurzusok: latin nyelv, egyetemes és hazai egyháztörténet, egyházjog, missziótörténet, művelődéstörténet


 

 

Rendszeres teológia tanszék
Tanszékvezető: Dr. Béres Tamás
Kurzusok: filozófia, hitvallási iratok, teológiatörténet, dogmatika, etika, hermeneutika

 

 

 

 
Vallás- és társadalomtudományi tanszék

Tanszékvezető: Dr. Szentpétery Péter
Kurzusok: szimbolika, vallástörténet, világvallások, szociológia

 

 

 


Gyakorlati teológia tanszék

Tanszékvezető: Dr. Szabó Lajos
Kurzusok: retorika, homiletika, katechetika, poi­menika, liturgika, gyülekezetépítés, pszichológia, pe­dagógia


 

 

Egyházzene tanszék
Tanszékvezető: Dr. Finta Gergely (DLA)
Kurzusok: egyházzenei ismeretek, zenetörténet és -irodalom, szolfézs-zeneelmélet, liturgikus éneklés, orgona, zongora, magánének, rézfúvósegyüttes, énekkar, karvezetés

 

 


Gyakorlati Intézet

Vezető: Szabóné Mátrai Marianna
Az intézet feladata, hogy sajátos eszközeivel támogassa az egyetemi oktatást a lelkészképzés, a felsőfokú hittantanárképzés, valamint a teológiai vagy lelkészi oklevéllel rendelkezők továbbképzése területén.

 

 

 

Keresés

Mit tanulhatok itt?

    teológus, lelkész, kántor, hittantanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakok, szociáletika, Biblia-teológia szakirányok, egyházzene, etika, egyháztörténet, vallásismeret, pedagógusok továbbképzése ...

Terminusok

Irattár

Sólyom Jenő Alapítvány

Az EHE támogatására

Számlaszám:

 

 

 

11714006-20309868

Adószám:

18049000-1-42

dpr

Go to top