BÍRÁK/SÓFTIM KÖNYVE
Biblikus Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepén - 2016
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) Oktogonális Terem
1084 Budapest, VIII. Scheiber Sándor utca 2.
2016. nov. 14. hétfő 10.00-16.00 h.
Megnyitó
OLÁH JÁNOS – egyetemi tanár, OR-ZSE rektor h. (10.00-10,15 h.)
Előadások
KARASSZON ISTVÁN - egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Sámson, a bíra  (10.15-10.35 h.)
OLÁH JÁNOS – egyetemi tanár, OR-ZSE rektor h.
„…kenyerem és borom is van…” (Bírák XIX,19)
A bor a zsidó hagyományban(10.45-11.05 h.)
GÁBOR GYÖRGY – egyetemi tanár, OR-ZSE
Sámson és a filiszteus kipa(11.15-11.35 h.)
UHRMAN IVÁN – tanszékvezető, egyetemi docens, OR-ZSE
Izsák, Ifigeneia és Jiftách(11.45-12.05 h.)
BENYIK GYÖRGY – főiskolai tanár, Gál Ferenc Főiskola (12.15-12.45)
Könyvbemutató és Tiszteletpéldány átadás az OR-ZSE Könyvtárának:
A Tóra magyar szövegének kézzel lemásolt fakszimile kiadása 2 kötetben (Szeged, 2016), és a Magyar Biblikusok Lexikona (Szeged, 2016)
Ebédszünet (12,45-13.45 h.)
ENGHY SÁNDOR- egyetemi tanár,
Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Miért lehetetlen a Bírák könyvének megértése a masszóra és az akcentusok nélkül? Ahogy ez a kezdeteknél eldől (Bír 1,1-3) (13.45-14.05 h.)
BÉRES TAMÁS – egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem
Tekintély és hatalom az ÚR közelében (14.15-14.35 h.)
DARVAS ISTVÁN - tanársegéd, OR-ZSE
Jiftách áldozata (14.45-15.05 h.)
SZÉCSI JÓZSEF – c. egyetemi docens, OR-ZSE
Debóra, Jefte és Sámson alakja a rabbinikus irodalomban (15.15-15.35 h.)
Zárszó (15.35-15.45 h.)

 meghívó ökumenikus konferenciameghivo

 


 

tihany 2016

 


 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottsága

2016. május 26.-án konferenciát szervez

„Elvándorlás és migráció a 21. században” címmel.

 


 

Alister E. McGrath: Meghökkentő értelem című könyvének bemutatója a Bibliamúzeumban

 

 


 

Jesenius központ aktuális előadása

 


 

 

 


 

 

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem aktuális programja:

http://www.epmsz.eu/

 


  

Zöld Civil Országos Találkozó és Majális

Őriszentpéter, 2016. április 29. - május 1.

http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2016-2/program/

 


 

 

 


 

 

 

 


 

A Rendszeres Teológia Tanszék és a Vallás- és Társadalomtudomány Tanszék közös estje
Helyszín: Evangélikus Teológusotthon kápolnája 

A Wesley János Lelkészképző Főiskola
Vallástudományi Intézete
tudományos szümposziont szervez az alábbi címmel:

ÁLDOZAT

A szümposzion időpontja 2015 május 1-2-3 (péntek-szombat-vasárnap), helye a Főiskola székháza, 1086 Budapest, Dankó u. 11. 

   PROGRAM


 Meghívó
Keresztény egyetemesség és nemzettudat

Adventista Teológiai Főiskola

A konferencia célja annak megvitatása, hogy miként lehet megőrizni az egészséges nemzettudatot az egyetemes keresztény evangéliumi küldetés teljesítése során.

A konferencia időpontja: 2015. április 12-15.

A konferencia helyszíne: Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)


 

 

 Dietrich Bonhoeffer, az ellenálló

Bonhoeffer emlékkonferencia 2015. április. 9.
Wesley János Lelkészképző Főiskola – Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Budapest VIII. ker. Dankó u. 11.

Napirend

 


 


 

 

Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság (MASZT) 2015. évi konferenciája
AZ EMBER MINT SZEMÉLY ÉS KÖZÖSSÉG
 
2015. március 7., szombat
Helyszín: Párbeszéd Háza, Budapest, VIII. Horánszky u. 20.

A Magyar Bioetikai Társaság 24. Nemzetközi Konferenciája.
2014. szeptember 26-27.
Jövőnk záloga: család és hivatás
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
II. János Pálról nevezett díszterem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet


Az üdvösség sarkköve - Testünk szerepe a Krisztus-követésben

5. Bakonybéli Ökumenikus Konferencia
2014. október 18.


 

 Conference: Is the Universal Morality Possible?

 The Institute of Philosophy of the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences cordially invites you to its international conference on

Is the Universal Morality Possible?
Moral philosophy and the challenges of the postmodern age

Venue: Budapest 1014 Táncsics Mihály st. 7. (MTA BTK Institute for Musicology, Bartók Room, Haydn Room)

Date: 8-9 May, 2014.

The detailed program of the conference can be found here and here.
Abstracts of the talks can be accessed here.


Konferencia az uzsoráról

2014. március 28. (péntek) 08:30 Kari Tanácsterem ELTE ÁJK

Letölthető program


 

Jesenius Központ következő előadása:


Villamosenergia-ellátás Magyarországon a 21. században: MTA vita

Paks vobiscum? Konferencia a paksi atomerőmű tervezett bővítéséről. 2013, december 13, Párbeszéd Háza


2014/15. tavasz félévi tárgyak: ETN

Rendszeres teológiai PhD-kurzus

 

 

 

 

Go to top