ETN5.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2019/2020. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
16408CBX-011Bevezetés az Ószövetségbe 1.A Tóra és a történeti könyvek (A Tóra és a történeti könyvek)4Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
16623CBX-012Bevezetés az Ószövetségbe 2.- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek (- Az ószövetségi költészet, bölcsességirodalom és a prófétai könyvek)4Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
16409CBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
16624CBX-014Bevezetés az Újszövetségbe 2.4Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
16410CBX-111-2Ószövetségi kortörténet3Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
16411CBX-125Ószövetségi írásmagyarázati alapokAlapkérdések és módszerek (Alapkérdések és módszerek)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
16412CBX-129-2A Biblia hermeneutikai alapjai3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
16413CBX-131Ószövetségi írásmagyarázatMózes 2. könyve (Exodus) (Mózes 2. könyve (Exodus))3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16414CBX-132Újszövetségi írásmagyarázat3Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16484CDX-302Szakdolgozat konzultáció 2.5minden tanév minden félév
16454CDX-403Diakóniatörténet3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév őszi félév
16455CDX-404Diakóniai célcsoportok és intézményhálózat3Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév őszi félév
16456CDX-405Diakóniai nyári gyakorlat5Gregersen-Labossa György Antal [1201200052]
minden tanév őszi félév
16457CDX-407Segítő beszélgetés4Johann Gyula [1200000038]
minden tanév tavaszi félév
16637CGX-116Egyházzene3Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
16458CGX-151A gyakorlati teológia alapjai3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
16459CGX-159Gyakorlati teológiai szigorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
16461CGX-166Valláspedagógia 2.- teológiai témák (- teológiai témák)4Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16462CGX-169Valláspedagógia szeminárium3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
16480CGX-214Önismeret2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév tavaszi félév
16621CGX-261Nyári gyakorlat8Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
16431CRX-105-2Bevezetés a teológia irodalmába3Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
16435CRX-111Dogmatika 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
16432CRX-113Teológiatörténet 1.3Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
16626CRX-114Teológiatörténet 23Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
16627CRX-117-2Rendszeres teológia forrásai4Dr. Szabó András [1200700024]
időszakos meghirdetés
16436CRX-119Etika 1.2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
16433CRX-122-2Világvallások3Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév tavaszi félév
16437CRX-126Szimbolika4Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév őszi félév
16620CRX-128Rendszeres teológiai szigorlat2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév minden félév
16423CRX-131Egyetemes egyháztörténet 1.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
16628CRX-132Egyetemes egyháztörténet 2.3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
16424CRX-134Magyar egyháztörténet3Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
16425CRX-135Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév őszi félév
16426CRX-150Egyháztörténeti szigorlat0Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
időszakos meghirdetés
16503EBX-011Bevezetés az Ószövetségbe 1.A Tóra és a történeti könyvek (A Tóra és a történeti könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév őszi félév
16504EBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
16505EBX-112Újszövetségi kortörténet2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16506EBX-122Az Ószövetség magyarázataA prófétai iratok (A prófétai iratok)3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16507EBX-190Biblikus modulzáró2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
16610EDX-201Szakdolgozat konzultáció1minden tanév minden félév
16613EDX-202Szakdolgozat7minden tanév minden félév
16612EDX-311Összefüggő egyéni gyakorlat (hittan)24Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16534EGX-101Bevezetés az egyházzenébe2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
16535EGX-131Homiletika alapismeretek 1.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév őszi félév
16536EGX-142Poimenika2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16537EGX-151Valláspedagógia ea.3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16538EGX-157Valláspedagógia szeminárium3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16539EGX-170Gyakorlati teológiai modulzáró2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
16607ERX-103A rendszeres teológia forrásai (hitv.) 12Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
16540ERX-124Szimbolika 1. (ökumenika)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév őszi félév
16508ERX-131Egyetemes egyháztörténet 1.3Dr. Korányi András [1200300023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16541ERX-143Dogmatika 2. ea.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16509ERX-159Rendszeres teológiai és egyháztörténeti modulzáró2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév minden félév
16463HGX-270Egyéni összefüggő iskolai gyakorlat18Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16464HGX-271Gyakorlatkísérő szaktárgyi szeminárium 1.- hittanári (- hittanári)2Birkás-Sztrókay Edit [1201600036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16465HGX-271-2Összefüggő gyakorlatot kísérő PEPSI szeminárium0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
16582LBE-161Újszövetségi etika2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
16589LBS-107Újszövetségi görög nyelvi repetitórium2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
16510LBX-003Hermeneutika előadás2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16511LBX-011Bevezetés az Ószövetségbe 1.- A Tóra és a történeti könyvek (- A Tóra és a történeti könyvek)4Molnár Lilla [1200500014]
minden tanév őszi félév
16512LBX-013Bevezetés az Újszövetségbe 1.4Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév őszi félév
16629LBX-021Ószövetségi teológia 1.3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16638LBX-024Újszövetségi teológia 23Dr. Bácskai Károly [1200700032]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16513LBX-103Héber 1.4Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
16514LBX-106Bevezetés a görög nyelvbe 14Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév őszi félév
16515LBX-108Görög nyelvi alapvizsga1Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév minden félév
16516LBX-112Újszövetségi kortörténet2Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16517LBX-129A Biblia hermeneutikai alapjai proszeminárium2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
16518LBX-130Biblikus alapismeretek szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
16630LBX-142Ószövetségi exegézis 1.2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16631LBX-143Ószövetségi exegézis 2.2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16632LBX-144Ószövetségi exegézis 3.2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16519LBX-145Ószövetségi szakszeminárium2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
16520LBX-146Ószövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
16521LBX-149Ószövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév minden félév
16522LBX-151Görög szövegolvasás2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév minden félév
16523LBX-152Újszövetségi exegézis 12Dr. László Virgil [1201500034]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16633LBX-153Újszövetségi exegézis 22Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16524LBX-155Újszövetségi szakszeminárium- Bűnbak, áldozat és az Újszövetség (- Bűnbak, áldozat és az Újszövetség)2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
16525LBX-156Újszövetségi szemináriumi dolgozat2Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
16526LBX-159Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Csepreginé Dr. Cserháti Márta Judit [1200600036]
minden tanév minden félév
16571LDX-109Diplomamunka 12minden tanév minden félév
16572LDX-121Lelkigondozás a gyülekezetben7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
16573LDX-122Hitoktatás a gyülekezetbenTanítás a gyülekezetben (Tanítás a gyülekezetben)7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
16574LDX-123Igehirdetés a gyülekezetben7Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
16575LDX-125Nyári gyakorlat10Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
16584LGE-203A hazai egyháztörténet történelmi és irodalomtörténeti megalapozása2Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
16585LGE-501Tartalom és forma J. S. Bach orgonaműveiben2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
16586LGE-601Euchetika- imádságtan2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
16587LGE-603Gyakorlati ekkleziológiaAz egyház anyánk és keresztünk (Az egyház anyánk és keresztünk)2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
16543LGX-007Pszichológia I.2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
16544LGX-009Pedagógia I.2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
16545LGX-101Bevezetés az egyházzenébe2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
16546LGX-115Egyházzene 2.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
16547LGX-130Hospitációs alapgyakorlat1Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév őszi félév
16548LGX-131Homiletika alapismeretek I.2Dr. Szabó András [1200700024]
Dr. Gáncs Tamás [1200000015]
minden tanév őszi félév
16549LGX-135Retorika és kommunikációtan I.2Dr. Balázs Géza [1200700033]
minden tanév őszi félév
16634LGX-139Homiletika dolgozat2Dr. Percze Sándor [1201800002]
minden tanév minden félév
16550LGX-142Poimenika előadás2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16551LGX-144Pasztorálpszichológiai blokkszeminárium I.1Dr. Joób Máté [1200700037]
Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
16552LGX-151Valláspedagógia2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16553LGX-156Iskolai hospitáció2Balogné Vincze Katalin [1200400042]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
16554LGX-157Valláspedagógia szeminárium3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16609LGX-159Iskolai gyakorlat2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
16555LGX-160Gyülekezeti gyakorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
minden tanév minden félév
16635LGX-163Liturgika előadás2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16556LGX-170Gyakorlati szigorlat2Dr. Pángyánszky Ágnes [1200600005]
Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév minden félév
16605LRE-702Test és teológia2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
16557LRX-001Bevezetés a filozófiába2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
16576LRX-005Bevezetés a jogi gondolkodásba2Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév őszi félév
16558LRX-101Dogmatörténet2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
16559LRX-103A rendszeres teológia forrásai 12Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
16527LRX-105Bevezetés a teológia irodalmába2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
minden tanév őszi félév
16561LRX-109Teológiatörténeti szigorlat2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév minden félév
16528LRX-111Latin I.4Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
16562LRX-124Szimbolika I. (ökumenika)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév őszi félév
16563LRX-126Vallástudományi szakszeminárium1Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév őszi félév
16564LRX-127Vallástudományi szemináriumi dolgozat2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
minden tanév minden félév
16565LRX-129Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév minden félév
16529LRX-131Egyetemes egyháztörténet 13Dr. Korányi András [1200300023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16530LRX-133Patrisztikus szövegolvasás2Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
16531LRX-135Egyháztörténeti szakszeminárium2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
16532LRX-136Egyháztörténeti szemináriumi dolgozat2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
16533LRX-139Egyháztörténeti szigorlat2Bódi Emese Judit [1199600012]
Dr. László Virgil [1201500034]
Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
Dr. Korányi András [1200300023]
minden tanév minden félév
16566LRX-141Prolegomena2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
16636LRX-142Dogmatika 12Dr. Béres Tamás [1199800019]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16606LRX-143Dogmatika II.2Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16567LRX-147Rendszeres teológiai szakszemináriumAz egyház mint a Szentháromság képmása. Miroslav Volf ökumenikus egyháztanáról (Az egyház mint a Szentháromság képmása. Miroslav Volf ökumenikus egyháztanáról)2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
16568LRX-149Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév minden félév
16569LRX-151Dogmatika 23Dr. Béres Tamás [1199800019]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16570LRX-159Rendszeres teológiai szigorlat2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév minden félév
16590MDS-127Szupplikáció és előkészítő tanároknak1Réz-Nagy Zoltán [1201700037]
időszakos meghirdetés
16591MGE-164Teológiai szakfordítói szeminárium (német)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
16592MGE-174Szakfordítói szeminárium (angol)2Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
16622MGE-603Gyakorlati ekkleziológia2Dr. Hafenscher Károly István [1200600037]
időszakos meghirdetés
16593MGS-114Énekkar2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
16614MGS-131Ének1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
16604MGS-137Ének1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
16595MGS-138Harmónium1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
16617MGS-139Ének1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
Gógl Írisz Eszter [1201900079]
időszakos meghirdetés
16596MGS-145Orgona1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
16597MGS-165Liturgikus éneklés2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
időszakos meghirdetés
16608MGS-210Valláspedagógiai speciálkollégium2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16598MGS-212Godly Play - valláspedagógiai szeminárim2Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16599MGS-387A vezetés teológiai alapjai2Dr. Joób Máté [1200700037]
időszakos meghirdetés
16600MGS-416Bevezetés a missziológiába valamint a gyülekezetplántálás, illetve újraépítés teológiai szemléletébe és gyakorlati kérdéseibe2Gáncs Péter [1201800001]
időszakos meghirdetés
16601MRE-001Ökoteológia2Szűcs Kinga Beatrix [1201000035]
időszakos meghirdetés
16434MRS-001Filozófiatörténet szeminárium4Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
16427MRS-150Evangélikus örökség- múzeumlátogatási gyakorlat (- múzeumlátogatási gyakorlat)3Dr Harmati Béla László [1200700036]
időszakos meghirdetés
16602MRS-320Teológia és természettudomány- Teológia és modern fizika gyümölcsöző kapcsolatának lehetőségei (- Teológia és modern fizika gyümölcsöző kapcsolatának lehetőségei)2Szakács Tamás [1201700032]
időszakos meghirdetés
16603MRS-322Metodista egyháztörténet 12Dr. Lakatos Judit [1201100003]
időszakos meghirdetés
16415NYE-301Héber szintentartó 1.2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
időszakos meghirdetés
16416NYE-401Ógörög szintentartó 1.2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
időszakos meghirdetés
16471PGX-100Hittanári tanítási gyakorlat2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév tavaszi félév
16472PGX-100-2Vezetett tanítás szakmai reflektív0Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16473PGX-101Tanári portfólió2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
16474PGX-105Közösségi gyakorlat1Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
16475PGX-106Nevelőtanári tanítási gyakorlat2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
időszakos meghirdetés
16481PGX-200Fejlődéslélektan2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
16482PGX-207Szocializáció I. (egyéni)2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
16483PGX-208Szocializáció I. (családi)2Csáky-Pallavicini Zsófia [1201300044]
minden tanév őszi félév
16466PGX-401Aktuális neveléstudományi kérdések és problématörténet2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
16467PGX-402Pedagógiai tapasztalatok és a gyermek megismerése2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
16468PGX-403A tanulás támogatása3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
16469PGX-405Iskolák és tanulóközösségek2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
16470PGX-406Pedagógusként az iskola világában2Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
16476PMX-101Szakmódszertan 1.- általános iskolai (- általános iskolai)3Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
minden tanév őszi félév
16477PMX-102Szakmódszertan 2.- új pedagógiai módszerek (- új pedagógiai módszerek)3Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
minden tanév őszi félév
16487SZD-101Szakdolgozati konzultáció1időszakos meghirdetés
16488SZD-201Szakdolgozati konzultáció2minden tanév tavaszi félév
16489SZD-202Szakdolgozati szeminárium4időszakos meghirdetés
16417TBX-003Bibliai hermeneutika3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
16418TBX-141Ószövetségi szövegolvasás2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév tavaszi félév
16419TBX-142Ószövetségi exegézis 1Mózes 2. könyve (Exodus) (Mózes 2. könyve (Exodus))3Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév tavaszi félév
16420TBX-151Újszövetségi szövegolvasás2Dr. Bácskai Károly [1200700032]
minden tanév tavaszi félév
16502TBX-152Újszövetségi exegézis 13Dr. László Virgil [1201500034]
minden tanév tavaszi félév
16421TBX-501Az ÓT etikája2Dr. Varga Gyöngyi Judit [1199800018]
minden tanév őszi félév
16422TBX-511Bibliai régészet2Dr. Kőszeghy Miklós György [1200700046]
minden tanév őszi félév
16438TRX-101Dogmatika 13Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév tavaszi félév
16439TRX-124Szimbolika3Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
16440TRX-125Vallástörténet3Dr. Szentpétery Péter Pál [1198000001]
időszakos meghirdetés
16428TRX-137Evangélikus egyházjogi szeminárium2Dr. László Virgil [1201500034]
időszakos meghirdetés
16441TRX-141Prolegomena2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
16442TRX-503Vallás és társadalom körkép2Kamarás István József [1201000042]
minden tanév őszi félév
16429TRX-506A Biblia recepciója az egyháztörténet során2Dr. Csepregi Zoltán [1199500001]
minden tanév őszi félév
16430TRX-520Kultúratörténet2Bódi Emese Judit [1199600012]
minden tanév őszi félév
16443TRX-524Művészetpszichológia2Dr. Zay Balázs [1201000047]
minden tanév tavaszi félév
16444TRX-526Metodológia3Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
16445TRX-527Vallás és társadalom 12Kamarás István József [1201000042]
minden tanév őszi félév
16446TRX-529Bioetika3Dr. Szebik Imre [1201100043]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
16447TRX-530Bioetika szeminárium3Dr. Szebik Imre [1201100043]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
16448TRX-531Az ökumenikus etika forrásai és kilátásai2Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
16449TRX-533Vallás és társadalom 32Kamarás István József [1201000042]
minden tanév tavaszi félév
16450TRX-534Alternatív globalizáció2Dr. Szabó András [1200700024]
minden tanév őszi félév
16452TRX-537A technika etikája2Dr. Béres Tamás [1199800019]
minden tanév őszi félév
16451TRX-539Szociáletika szeminárium 1Közteológia, ökoteológia és háborúelméletek (Közteológia, ökoteológia és háborúelméletek)3Dr. Orosz Gábor Béla [1200700040]
minden tanév őszi félév
16453TRX-541A családi élet etikája2Dr. Béres Tamás [1199800019]
időszakos meghirdetés
16460ZGX-E-101Bevezetés az egyházzenébe2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
16490ZGX-E-344Karvezetés 4.2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév tavaszi félév
16491ZGX-E-353Orgona 3.2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
16492ZGX-E-361Liturgikus orgonajáték 1.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév őszi félév
16493ZGX-E-367Orgonaismeret2Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév tavaszi félév
16494ZGX-E-371Magánének 1.1Kun Ágnes Anna [1201000045]
Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév őszi félév
16495ZGX-E-375Zongora 1.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév őszi félév
16496ZGX-E-384Szolfézs-zeneelmélet 4.2Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév tavaszi félév
16497ZGX-E-391Partitúraolvasás-continuo 1.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév őszi félév
16498ZGX-E-396Könnyűzenei és jazz alapismeretek 1.2Németh Csaba [1200700064]
minden tanév őszi félév
16499ZGX-E-414Kórus 4.1Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév tavaszi félév
16500ZGX-E-421Kargyakorlat 1.3Gógl Írisz Eszter [1201900079]
minden tanév őszi félév
16501ZGX-E-433Liturgikus éneklés 3.1Dr. Finta Gergely András [1199400002]
minden tanév őszi félév
16478ZV-001Vizsgatanítás (hittanári)0időszakos meghirdetés
16479ZV-301Bemutató foglalkozás (nevelőtanári)0Dr. Seresné Busi Etelka [1201700036]
Dr. Kodácsy-Simon Eszter [1200700045]
időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2020-01-23, 04.hét© kodasoft 2001-2020