ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kurzus azonosítószáma11733
KódHRX-201
CímVallástörténet
Cím magyarulVallástörténet
Cím angolulReligion History
Cím németülReligionsgeschichte
Kredit2
Meghirdetés gyakoriságaminden tanév őszi félév
Összes kontaktóra30
Heti kontaktóra2
Maximális létszám20
Szervezeti egységVallás- és Társadalomtudományi Tanszék
TárgyfelelősDr. Szentpétery Péter []
OktatókDr. Szentpétery Péter [1198000001]
Cél magyarulA ma már nem, vagy kevesek által gyakorolt, elsősorban az Ó- és Újszövetség korában élő vallások ismerete, a velük kapcsolatos bibliai utalások értése. Általános tájékozottság keresztyénség és más vallások viszonyáról.
Mintatantervben (doboz)40 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (tanároknak) 40 [EK]
50 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (katekétáknak) 50 [EK]
50 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (tanítóknak) 50 [EK]
38 hit-nev MA nappali TEOLÓGIAI ismeretek (tanároknak) 38 [EK]
47 hit-nev MA nappali TEOLÓGIAI ismeretek (tanítóknak, katekétáknak) 47 [EK]
Tematika magyarulValójában a Világvallásokkal (II. félév) alkot egységes tárgyat. Részletes bevezetésben foglalkozunk a vallásra, vallásosságra vonatkozó magyarázatokkal, majd keresztyénség és más vallások viszonyának különböző szemléletmódjaival és aktuális problémáival. Ezután a babiloni, az egyiptomi, a perzsa, a görög és a római vallás következik, amelyek az Ó- és az Újszövetség történeti hátteréhez fontosak. Majd a germán, kelta, szláv, finnugor vallások következnek, és a magyar ősvallással zárul.
SegédanyagBellinger, Gerhard J.: Nagy valláskalauz, Bp., 1990 (kritikával) Davies, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába, Bp., 1999 Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I-II_III, Bp., 1994,1998, 1999 Hamilton, Malcolm B.: Vallás, ember, társadalom, Bp. 1998 Hésziodosz: Istenek születése/Munkák és napok, Bp, 1974 Hinnels, John R.:Perzsa mitológia, Bp., 1992 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Bp., 1998 Leeuw, Gerardus van der: A vallás fenomenológiája, Bp., 2001 MacCana, P.: Kelta mitológia, Bp., 1993
Oktatás jellegeelőadás
Oktatás nyelvemagyar (hun)
Számonkérés módjavizsga (ötfokozatú)
Számonkérésfélév végén kollokvium
© EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2019-08-23, 34.hét© kodasoft 2001-2019