ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kurzus azonosítószáma11735
KódHRX-211
CímTeológiatörténet
Cím magyarulTeológiatörténet
Cím angolulHistory of Theology
Cím németülTheologiegeschichte
Kredit2
Meghirdetés gyakoriságaminden tanév őszi félév
Összes kontaktóra30
Heti kontaktóra2
Szervezeti egységRendszeres Teológiai Tanszék
TárgyfelelősDr. Béres Tamás []
OktatókDr. Béres Tamás [1199800019]
Cél magyarulA teológiatörténeti stúdium keretében a hallgatók áttekintő ismereteket szereznek a keresztény tanok kialakulásának történetéről.
Mintatantervben (doboz)40 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (tanároknak) 40 [EK]
50 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (katekétáknak) 50 [EK]
50 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (tanítóknak) 50 [EK]
30 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (főisk teol tanároknak) 30 [EK]
30 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (lelkészeknek) 30 [EK]
38 hit-nev MA nappali TEOLÓGIAI ismeretek (tanároknak) 38 [EK]
47 hit-nev MA nappali TEOLÓGIAI ismeretek (tanítóknak, katekétáknak) 47 [EK]
28 hit-nev MA nappali TEOLÓGIAI ismeretek (lelkészeknek) 28 [EK]
Tematika magyarulAz apostoli kor és az egyházatyák kora
Teológiai viták és az egyetemes zsinatok útjelzői
A középkori teológia íve a szemipelagianizmustól a reneszánszig
A korai újkor, reformáció és teológiai hatása
A felvilágosodástól a 20. századig
Segédanyag

Tony Lane: A keresztény gondolkodás rövid története. Harmat Kiadó, 2003

Ajánlott irodalom

A.E. MacGrath:  Bevezetés a keresztyén teológiába. Osiris, 2002.
I. rész

Oktatás jellegeelőadás
Oktatás nyelvemagyar (hun)
Számonkérés módjavizsga (ötfokozatú)
Számonkérés

kollokvium

© EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2019-08-26, 35.hét© kodasoft 2001-2019