ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kurzus azonosítószáma11736
KódHRX-212
CímDogmatika
Cím magyarulDogmatika
Cím angolulDogmatics
Cím németülDogmatic
Kredit3
Meghirdetés gyakoriságaminden tanév őszi félév
Összes kontaktóra30
Heti kontaktóra2
Szervezeti egységRendszeres Teológiai Tanszék
TárgyfelelősDr. Béres Tamás []
OktatókDr. Béres Tamás [1199800019]
Cél magyarulA dogmatikai munka végzéséhez szükséges érzék és alapvető dogmatikai ismeretek elsajátítása.
Feltételek*HRX-211
Mintatantervben (doboz)40 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (tanároknak) 40 [EK]
50 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (katekétáknak) 50 [EK]
50 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (tanítóknak) 50 [EK]
30 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (főisk teol tanároknak) 30 [EK]
30 hit-nev MA nappali teológiai ismeretek (lelkészeknek) 30 [EK]
38 hit-nev MA nappali TEOLÓGIAI ismeretek (tanároknak) 38 [EK]
47 hit-nev MA nappali TEOLÓGIAI ismeretek (tanítóknak, katekétáknak) 47 [EK]
28 hit-nev MA nappali TEOLÓGIAI ismeretek (lelkészeknek) 28 [EK]
Tematika magyarulProlegomenai kérdések

Jézus Krisztus teológiai mondanivalójának hatástörtörténete diakronikus teológiai rendszerekben és napjaink értelmezései
Segédanyag

A.E. McGrath: Bevetés a keresztyén teológiába. Osiris, 2002

III. rész

Órai vázlatok az evangélikus dogmatikai hangsúlyok megismerésére

Ajánlott irodalom

Dogmatika könyvek. EHE Könyvtár szabadpolc, egyéni konzultációk alapján.

Oktatás jellegeelőadás
Oktatás nyelvemagyar (hun)
Számonkérés módjavizsga (ötfokozatú)
Számonkérés

kollokvium

© EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2019-08-18, 33.hét© kodasoft 2001-2019