ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-003
Cím
Hermeneutika előadás
Cím magyarul
Cím németül
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
Szervezeti egység
EHE-n belül
Tárgyfelelős
Fabiny Tibor [1200700053]
Oktatók
Fabiny Tibor Dr. [1200700053]
Feltételek
LRX-001
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
84 teol-lelk O nappali [2012] (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Tematika magyarul
Tematika németül
Segédanyag
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés
Megjegyzés

Soron kívüli meghirdetés

©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2018-07-18, 29.hét© kodasoft 2001-2018