ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-102
Név
Biblikus kutatásmódszertan proszeminárium
Név magyarul
Biblikus kutatásmódszertan proszeminárium
Név németül
Proseminar biblische Methodenlehre
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév tavaszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
20
Szervezeti egység
Biblikus tanszékcsoport
Tárgyfelelős
Hausmann Jutta Auguste [1199400001]
Oktatók
Csepreginé Cserháti Márta Dr [1200600036]
Hausmann Jutta Auguste Dr [1199400001]
Feltételek
LBX-105 és LBX-108
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
A tantárgy keretén belül a biblikus kutatás, az exegézis módszertanával foglalkozunk ószövetségi és újszövetségi szövegek alapján.
Tematika magyarul
Legfontosabb témakörök:
A szöveg határainak megismerése, a kontextus vizsgálata
Szövegkritika
Szöveg-analízis, nyelvi analízis
Forma- és szituáció-analízis
Hagyománytörténeti vizsgálódások
A szerkesztés / redakció
Hatástörténeti vizsgálat
Interpretáció: a szerző teológiája, biblikus-teológiai kérdések
Kontextuális exegézisek
Tematika németül
Segédanyag
Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei módszerei és példái, Kálvin Kiadó, Budapest, 2001
Budai G., Herczeg P.: Az Újszövetség története, Bp 1980
Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága, Bp 1996
Roloff, J. Neues Testament,Arbeitsbuch, Neukirchener, 1979
Tuckett, C.:Reading the New Testament, 1987
Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege, Debrecen, 2000
Adam, G., Kaiser, O., Kümmel, W. G., Merk, O., Einführung in die exegetischen Methoden, Gütersloh, 2000
Tov, Emanuel, Der Text der Hebraeischen Bibel, Kohlhammer, 1997
Utzschneider, H., Nitsche, S. A., Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung, Gütersloh, 2001
Kreuzer, S., Vieweger, D.: Proseminar I, Altes Testament, Kohlhammer, 1999
Barth, H., Steck, O. H.: Exegese des Alten Testaments, Neukirchen-Vluyn, 9. Aufl., 1980

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz,1996
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Számonkérés
egy dolgozat elkészítése
Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-07-26, 30.hét© kodasoft 2001-2017