ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-102
Cím
Biblikus kutatásmódszertan proszeminárium
Cím magyarul
Biblikus kutatásmódszertan proszeminárium
Cím németül
Proseminar biblische Methodenlehre
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév tavaszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
20
Szervezeti egység
Biblikus tanszékcsoport
Tárgyfelelős
Hausmann Jutta Auguste [1199400001]
Oktatók
Csepreginé Dr. Cserháti Márta Dr [1200600036]
Hausmann Jutta Auguste Dr [1199400001]
Feltételek
LBX-105 és LBX-108 és LBX-129
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
A tantárgy keretén belül a biblikus kutatás, az exegézis módszertanával foglalkozunk ószövetségi és újszövetségi szövegek alapján.
Tematika magyarul
Legfontosabb témakörök: A szöveg határainak megismerése, a kontextus vizsgálata Szövegkritika Szöveg-analízis, nyelvi analízis Forma- és szituáció-analízis Hagyománytörténeti vizsgálódások A szerkesztés / redakció Hatástörténeti vizsgálat Interpretáció: a szerző teológiája, biblikus-teológiai kérdések Kontextuális exegézisek
Tematika németül
Segédanyag
Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei módszerei és példái, Kálvin Kiadó, Budapest, 2001 Budai G., Herczeg P.: Az Újszövetség története, Bp 1980 Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága, Bp 1996 Roloff, J. Neues Testament,Arbeitsbuch, Neukirchener, 1979 Tuckett, C.:Reading the New Testament, 1987 Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege, Debrecen, 2000 Adam, G., Kaiser, O., Kümmel, W. G., Merk, O., Einführung in die exegetischen Methoden, Gütersloh, 2000 Tov, Emanuel, Der Text der Hebraeischen Bibel, Kohlhammer, 1997 Utzschneider, H., Nitsche, S. A., Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung, Gütersloh, 2001 Kreuzer, S., Vieweger, D.: Proseminar I, Altes Testament, Kohlhammer, 1999 Barth, H., Steck, O. H.: Exegese des Alten Testaments, Neukirchen-Vluyn, 9. Aufl., 1980 Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz,1996
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Számonkérés
egy dolgozat elkészítése
Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2018-01-24, 04.hét© kodasoft 2001-2018