ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-108
Név
Görög nyelvi alapvizsga
Név magyarul
Görög nyelvi alapvizsga
Név németül
Neues Testament Griechisch Basisexamen
Kredit
1
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév minden félév
Összes kontaktóra
0
Heti kontaktóra
0
Maximális létszám
30
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Bácskai Károly [1200700032]
Oktatók
Csepregi Zoltán Dr [1199500001]
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Feltételek
LBX-106 és *LBX-107
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul

A bibliai görög nyelvi kurzusok (Bevezetés a görög nyelvbe 1-2.) anyagának átfogó számonkérése.

Tematika magyarul

Tematika magyarulAlapvizsga tételek

újszövetségi görög nyelvből

  

 Beugró kérdések:

Memoriterek

  

 Mondatelemzés

  

 1. Mt 2,1-6

 2. Mk 4,26-29

 3. Lk 10,25-28

 4. Lk 16,10-13

 5. Jn 1,14-16

 6. Jn 3,16-18

 7. ApCsel 8,29-31

 8. Róm 3,24-26

 9. Róm 5,1-2

 10. Róm 6,4-5

 11. 1Kor 2,12-13

 12. 1Kor 15,12-14

 13. Gal 6,2-5

 14. Fil 2,5-8

 15. 1Pét 2,4-5

 16. 1Jn 2,3-5

 17. Jel 21,1-3

  

 A névragozás témái:

  

 1. A görög

névragozás kategóriái

 2. Az 1. deklináció

(Az omikron tövű főnevek ragozása, paradigmákkal)

 3. A 2. deklináció

(Az alfa tövű főnevek ragozása, paradigmákkal)

 4. A 3. deklináció (A

k, a t, az nt és a folyékony hangzós tövű főnevek ragozása, paradigmákkal)

 5. A 3. deklináció (A

szigma, a kettős és a félhangzós tövű főnevek ragozása, paradigmákkal)

 6. A melléknevek

ragozása (mindhárom deklinációban, paradigmákkal)

 7. A melléknevek

fokozása és a határozószók képzése

 8. A névmások és

ragozásuk

  

 Az igeragozás

témái:

  

 1. A görög

igeragozás kategóriái

 2. Az Imperfectum

képzése, ragozása, használata (A, M, MP, deponensek, Praes, Praet,

paradigmákkal)

 3. Az Instans

képzése, ragozása, használata (A, M, P, Fut, Aor, folyékony hangzós tövű igék, paradigmákkal)

 4. Az erős igealakok

képzése és ragozása (A, M, P, Fut, Aor, Perf, paradigmákkal)

 5. A Perfectum

képzése, ragozása és használata

 6. A magánhangzós

tövű igék ragozásának sajátosságai (paradigmákkal)

 7. A -mi végű

(atematikus) igék ragozása, paradigmákkal

 8. A Coniunctivus

képzése, ragozása és használata, paradigmákkal

 9. Az Imperativus

képzése, ragozása és használata, paradigmákkal

 10. Az Infinitivus

képzése és használata, a ragozott Inf (paradigmákkal)

 11. A Participiumok

képzése, ragozása és használata, paradigmákkal

 12. Az Optativus

képzése, ragozása és használata, paradigmákkal

Tematika németül

The Basic Grammar of NT Greek. Die Grammatik des NT Griechisch.

Segédanyag

Ld. LBX-106.

Ajánlott irodalom

Ld. LBX-106.

Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
szigorlat (ötfokozatú)
Számonkérés

1. Írásbeli záró-dolgozat. 2. Szóbeli szigorlat (alapvizsga).

Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-07-26, 30.hét© kodasoft 2001-2017