ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-108
Cím
Görög nyelvi alapvizsga
Cím magyarul
Görög nyelvi alapvizsga
Cím németül
Neues Testament Griechisch Basisexamen
Kredit
1
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév minden félév
Összes kontaktóra
0
Heti kontaktóra
0
Maximális létszám
30
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Bácskai Károly [1200700032]
Oktatók
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Csepregi Zoltán Dr [1199500001]
Feltételek
LBX-106 és *LBX-107
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
A bibliai görög nyelvi kurzusok (Bevezetés a görög nyelvbe 1-2.) anyagának átfogó számonkérése.
Tematika magyarul
Tematika magyarul Alapvizsga tételek újszövetségi görög nyelvből       Beugró kérdések: Memoriterek       Mondatelemzés       1. Mt 2,1-6   2. Mk 4,26-29   3. Lk 10,25-28   4. Lk 16,10-13   5. Jn 1,14-16   6. Jn 3,16-18   7. ApCsel 8,29-31   8. Róm 3,24-26   9. Róm 5,1-2   10. Róm 6,4-5   11. 1Kor 2,12-13   12. 1Kor 15,12-14   13. Gal 6,2-5   14. Fil 2,5-8   15. 1Pét 2,4-5   16. 1Jn 2,3-5   17. Jel 21,1-3       A névragozás témái:       1. A görög névragozás kategóriái   2. Az 1. deklináció (Az omikron tövű főnevek ragozása, paradigmákkal)   3. A 2. deklináció (Az alfa tövű főnevek ragozása, paradigmákkal)   4. A 3. deklináció (A k, a t, az nt és a folyékony hangzós tövű főnevek ragozása, paradigmákkal)   5. A 3. deklináció (A szigma, a kettős és a félhangzós tövű főnevek ragozása, paradigmákkal)   6. A melléknevek ragozása (mindhárom deklinációban, paradigmákkal)   7. A melléknevek fokozása és a határozószók képzése   8. A névmások és ragozásuk       Az igeragozás témái:       1. A görög igeragozás kategóriái   2. Az Imperfectum képzése, ragozása, használata (A, M, MP, deponensek, Praes, Praet, paradigmákkal)   3. Az Instans képzése, ragozása, használata (A, M, P, Fut, Aor, folyékony hangzós tövű igék, paradigmákkal)   4. Az erős igealakok képzése és ragozása (A, M, P, Fut, Aor, Perf, paradigmákkal)   5. A Perfectum képzése, ragozása és használata   6. A magánhangzós tövű igék ragozásának sajátosságai (paradigmákkal)   7. A -mi végű (atematikus) igék ragozása, paradigmákkal   8. A Coniunctivus képzése, ragozása és használata, paradigmákkal   9. Az Imperativus képzése, ragozása és használata, paradigmákkal   10. Az Infinitivus képzése és használata, a ragozott Inf (paradigmákkal)   11. A Participiumok képzése, ragozása és használata, paradigmákkal   12. Az Optativus képzése, ragozása és használata, paradigmákkal
Tematika németül
The Basic Grammar of NT Greek. Die Grammatik des NT Griechisch.
Segédanyag

Ld. LBX-106.

Ajánlott irodalom

Ld. LBX-106.

Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
szigorlat (ötfokozatú)
Számonkérés

1. Írásbeli záró-dolgozat. 2. Szóbeli szigorlat (alapvizsga).

Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2018-01-24, 04.hét© kodasoft 2001-2018