ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-110
Cím
Újszövetségi bibliaismeret
Cím magyarul
Cím németül
Kredit
3
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév őszi félév
Összes kontaktóra
22
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
30
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Csepreginé Cserháti Márta [1200600036]
Oktatók
Csepreginé Cserháti Márta Dr [1200600036]
Feltételek
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az Újszövetség könyveinek részletes ismerete, különös tekintettel azok szerkesztési és tartalmi sajátosságaira.
Tematika magyarul
A (tematizált) kánoni sorrend.
Tematika németül
Segédanyag
Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetés, Kézirat, Budapest, 1979.
Ajánlott irodalom
Bibliaismereti Kézikönyv, Magyar Bibliatársulat, 2004. Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága, Budapest, 1996.
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés
A hatályos EHE TVSZ szerint.
Megjegyzés
A kurzus látogatása a hatályos EHE TVSZ figyelembe vételével, kötelező.
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-11-17, 46.hét© kodasoft 2001-2017