ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-112
Cím
Újszövetségi kortörténet
Cím magyarul
Cím németül
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Csepreginé Dr. Cserháti Márta [1200600036]
Oktatók
Csepreginé Dr. Cserháti Márta Dr [1200600036]
Feltételek
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Átfogó képet nyújtani az első századi Palesztina, és tágabb környezete, a hellenisztikus kultúra és a római birodalom világáról.
Tematika magyarul
1. Az első századi mediterrán Palesztina: társadalmi alapértékek 2. Család és egyén: leszármazás, házasság, válás, öröklés 3. Hatalomgyakorlás: patrónusok és kliensek, elit és parasztság, lázadás és megtorlás 4. Gazdaság: földtulajdon, pénz, adósság 5. Vallás: templom, kultusz, tisztaság 6. Kulturális és politikai változatok: a hellenizmus 7. Irányzatok a zsidóságon belül 8. Róma
Tematika németül
Segédanyag
Everett Feguson: A kereszténység bölcsője Osiris, Budapest, 1999 K. C. Hanson and Douglas E. Oakman: Palestine in the Time of Jesus Fortress, Minneapolis, 1998 Bruce Malina: The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology John Knox Press, Atlanta, 1981 Eduard Lohse: Umwelt des Neuen Testaments Vandenhoeck & Ruprecht, 1974
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés
a számonkérés formája szóbeli kollokvium
Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2018-01-24, 04.hét© kodasoft 2001-2018