ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-112
Név
Újszövetségi kortörténet
Név magyarul
Név németül
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Csepreginé Cserháti Márta [1200600036]
Oktatók
Csepreginé Cserháti Márta Dr [1200600036]
Feltételek
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Átfogó képet nyújtani az első századi Palesztina, és tágabb környezete, a hellenisztikus kultúra és a római birodalom világáról.
Tematika magyarul
1. Az első századi mediterrán Palesztina: társadalmi alapértékek
2. Család és egyén: leszármazás, házasság, válás, öröklés
3. Hatalomgyakorlás: patrónusok és kliensek, elit és parasztság, lázadás és megtorlás
4. Gazdaság: földtulajdon, pénz, adósság
5. Vallás: templom, kultusz, tisztaság
6. Kulturális és politikai változatok: a hellenizmus
7. Irányzatok a zsidóságon belül
8. Róma
Tematika németül
Segédanyag
Everett Feguson: A kereszténység bölcsője Osiris, Budapest, 1999
K. C. Hanson and Douglas E. Oakman: Palestine in the Time of Jesus Fortress, Minneapolis, 1998
Bruce Malina: The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology John Knox Press, Atlanta, 1981
Eduard Lohse: Umwelt des Neuen Testaments Vandenhoeck & Ruprecht, 1974
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés
a számonkérés formája szóbeli kollokvium
Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-07-26, 30.hét© kodasoft 2001-2017