ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-126
Cím
Újszövetségi bevezetéstudomány
Cím magyarul
Cím németül
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév tavaszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
30
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Csepreginé Cserháti Márta [1200600036]
Oktatók
Csepreginé Cserháti Márta Dr [1200600036]
Feltételek
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az újszövetségi kánon, továbbá a kéziratok, fordítások és a szövegkritika megismerése. Az egyes könyvek tartalmának, szerzőségének és keletkezési körülményeinek vizsgálata.
Tematika magyarul
Az Újszövetség kutatásának története A kánon kialakulása A kéziratok fajtái Bibliafordítások Szövegkritika (szöveganalízis) Az egyes iratok részletes vizsgálata
Tematika németül
Segédanyag
Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetés - Előadás az Evangélikus Teológiai Akadémián, kézirat Balla Péter: Az újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük kialakulásának története - Bevezetéstani alternatívák, Budapest, 2005. Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete, 2. javított kiadás, Szeged, 2004.
Ajánlott irodalom
Budai Gergely - Herczeg Pál: Az Újszövetsgég története - Bevezetlés az Újszövetségbe, Budapest, 1985. Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, Budapest, 2000. Schnelle, Udo: Einleitung in das Neue Testament, 3. Auflage, UTB 1830, V&R Göttingen, 1999. Conzelmannn H. - Lindemann A.: Arbeitsbuch zum Neuen Testament - 11. Auflage, UTB 52, J.C.B. Mohr(Siebeck), Tübingen, 1995. Niebuhr, K.-W. (Hg.): Grundinformation Neues Testament, UTB 2108, V&R Göttingen, 2000. Roloff, Jürgen: Neues Testament, 7. Auflage, Neukirchener Verlag, 1999. Kümmel, Werner Georg: Einleitung in das Neue Testament, 18. Auflage, Q&M Heidelberg, 1976. Marxsen, Willi: Das Problem des neutestamentlichen Kanons aus der Sicht des Exegeten, in: Der Exeget als Theologe - Vortraege zum Neuen Testament, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh, 1968. Collins, Raymond F.: Introduction to the New Teastament, SCM Press, 1983. Guthrie, Donald: New Testament Introduction, Apollos, Leicester, England - IVP, Downers Grove, Ill. USA, 1990. Childs, Brevard S.: The New Testament as Canon: An Introduction, Fortress Press, Philadelphia, PA, USA, 1985.
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés
A hatályos EHE TVSZ szerint.
Megjegyzés
A kurzus látogatása a hatályos EHE TVSZ figyelembe vételével, kötelező.
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-11-17, 46.hét© kodasoft 2001-2017