ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-127
Név
Újszövetségi teológia
Név magyarul
Név németül
Kredit
3
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
50
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Cserháti Sándor [1198300001]
Oktatók
Feltételek
LBX-112 és LBX-126
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az újszövetségi teológia kialakulásának, valamint különböző irányzatainak megismerése.
Tematika magyarul
- Az őskeresztyénség teológiája
- Jézus Krisztus igehirdetése és műve
- A szinoptikus evangéliumok teológiája
- A jánosi kör
- Pál apostol és a kereszt teológiája
- Közös vonások az Újszövetség rétegeiben
Tematika németül
Segédanyag
Karner Károly: Újszövetségi teológia. Debrecen, 1991.
R. Bultmann: Az Újszövetség teológiája. Osiris, 1998.
Cserháti Sándor: Újszövetségi teológia
Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága
Herczeg Pál: Az Újszövetség teológiájának vázlata. Budapest, 1986.
L. Goppelt: Az Újszövetség theológiája. Kazincbarcika, 1992.
O. Cullmann: Az Újszövetség krisztológiája. Budapest. Ref. S. 1990.
K. Berger: Theol. Geschichte des Urchristentums. 2.A. Francke 1995.
H. Hübner: Biblische Theol. des NT-s. 1-3. Band. VDR. 1990-1995.
W. Schrage: Ethik des NT-s. NTD. Erg.reihe 4. VDR.1989.
James D.G. Dunn: Christology in the Making. 2. Ed. SMC. 1989.
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés
A félév közepén tesztlap kitöltése. A félév végén kollokvium.
Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-07-26, 30.hét© kodasoft 2001-2017