ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-127
Cím
Újszövetségi teológia
Cím magyarul
Cím németül
Kredit
3
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
50
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Cserháti Sándor [1198300001]
Oktatók
Feltételek
LBX-112 és LBX-126
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az újszövetségi teológia kialakulásának, valamint különböző irányzatainak megismerése.
Tematika magyarul
- Az őskeresztyénség teológiája - Jézus Krisztus igehirdetése és műve - A szinoptikus evangéliumok teológiája - A jánosi kör - Pál apostol és a kereszt teológiája - Közös vonások az Újszövetség rétegeiben
Tematika németül
Segédanyag
Karner Károly: Újszövetségi teológia. Debrecen, 1991. R. Bultmann: Az Újszövetség teológiája. Osiris, 1998. Cserháti Sándor: Újszövetségi teológia Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága Herczeg Pál: Az Újszövetség teológiájának vázlata. Budapest, 1986. L. Goppelt: Az Újszövetség theológiája. Kazincbarcika, 1992. O. Cullmann: Az Újszövetség krisztológiája. Budapest. Ref. S. 1990. K. Berger: Theol. Geschichte des Urchristentums. 2.A. Francke 1995. H. Hübner: Biblische Theol. des NT-s. 1-3. Band. VDR. 1990-1995. W. Schrage: Ethik des NT-s. NTD. Erg.reihe 4. VDR.1989. James D.G. Dunn: Christology in the Making. 2. Ed. SMC. 1989.
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés
A félév közepén tesztlap kitöltése. A félév végén kollokvium.
Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2018-01-24, 04.hét© kodasoft 2001-2018