ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-129
Cím
A Biblia hermeneutikai alapjai proszeminárium
Cím magyarul
A Biblia hermeneutikai alapjai proszeminárium
Cím németül
Proseminar Grundkenntnisse der biblischen Hermeneutik
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév őszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
Szervezeti egység
Biblikus tanszékcsoport
Tárgyfelelős
Hausmann Jutta Auguste [1199400001]
Oktatók
Hausmann Jutta Auguste Dr [1199400001]
Feltételek
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az írásmagyarázat elméleti és gyakorlati megalapozása
Tematika magyarul
Tematika németül
Segédanyag
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Számonkérés
Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-11-17, 46.hét© kodasoft 2001-2017