ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-151
Cím
Görög szövegolvasás
Cím magyarul
Görög szövegolvasás
Cím németül
Lesungen in NT Griechisch
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév minden félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
20
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Bácskai Károly [1200700032]
Oktatók
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Feltételek
LBX-108
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
A korábban, az újszövetségi görög nyelvi gyakorlatok során megszerzett nyelvtani ismeretek elmélyítése, bővítése, különös tekintettel az Újszövetség görög nyelvének mondattani sajátosságaira. Fordítói gyakorlat elsajátítása.
Tematika magyarul
Tematika A: 1.Óegyházi hitvallások a.Az apostoli hitvallás b.A nicea-konstantinápolyi hitvallás c.A kalcedoni hitvallás 2.Septuaginta a.1Móz 1,1-13 b.5Móz 4,1-14 3.Apostoli kor (atyák) a.Didakhé i.Did 7 A keresztségről ii.Did 8 A böjtölésről és az imádkozásról iii.Did 9-10 Az eukharisztiáról (úrvacsoráról) iv.Did 11-13 A tanítókról, apostolokról és prófétákról v.Did 14 Az Úr napjáról vi.Did 15 Evangéliumi intelmek vii.Did 16 Az Úr megjelenéséről b.(Római) Kelemen első levele i.1Kel 5 Péter és Pál halála ii.1Kel 47-50 A szeretet c.Levél Dognétoszhoz i.Diogn 5-7 Keresztények a világban Tematika B: Szemelvények a Varga Zsigmond J.: Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv olvasmányaiból, ill. gyakorlataiból, tekintettel azok szókészletére, valamint nyelvtani és mondattani összefüggéseire
Tematika németül
Eine Auswahl aus der frühchristlichen Literatur. Excerpts from some Early Christian Writings.
Segédanyag

Varga Zsigmond J.: Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv, átdolgozta és szerkesztette Győri István Jaap Doedens közreműködésével, Hernád, Sárospatak, 2015.

Decker, Rodney J.: Koine Greek Reader, Kregel, 2007. Whitacre, Rodney A.: A Patristic Greek Reader, BakerAcademic, 2007.

Ajánlott irodalom

Holmes, W.M.: The Apostolic Fathers – Greek Texts and English Translations, Baker, 2007. Egyéb vonatkozó szakirodalom (szótárak, nyelvtani összefoglalók, elemzések).

Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Számonkérés

Órai munka, szóbeli feleletek, írásbeli röpdolgozatok és dolgozatok, félévi záródolgozat, megajánlott gyakorlati jegy.

Megjegyzés

A kurzus felvételével az órák látogatása kötelező. A tematika a félév adottságainak függvényében változhat.

©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-11-17, 46.hét© kodasoft 2001-2017