ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-152
Cím
Újszövetségi exegézis 1
Cím magyarul
Újszövetségi exegézis 1
Cím németül
Neues Testament Exegese 1
Kredit
2
Alcím
Újszövetségi exegézis 1
Alcím angolul
New Testament Exegesis 1
Alcím németül
Neues Testament Exegese 1
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
1
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Bácskai Károly [1200700032]
Oktatók
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Feltételek
LBX-102 és LBX-129 és *LBX-151 és *LBX-130
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az újszövetségi szövegek magyarázata és tolmácsolása terén a megfelelő jártasság elsajátítása. Az újszövetségi görög nyelvtudás elmélyítése, szakmai készség kialakítása az önálló szövegértelmezéshez.
Tematika magyarul
Válogatott szakaszok elemzése az újszövetségi evangélium- és történeti irodalomból (szinoptikusok, ApCsel), különös tekintettel a Magyarországi Evangélikus Egyház perikóparendjére. Részletes tematika: 1.   2.  3.  4.   5.  6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Tematika németül
Interpretation of different pericopes from the Synoptical Gospels and Acts - Acquiering an adequate profociency in interpreting and explaining the text of the New Testament, with the help of certain passages taken from the Synoptical Gospels and Acts. Analyse von Verschiedenen Perikopen aus den Synoptischen Evangelien und Acta.
Segédanyag

A vonatkozó szakkommentárok.

Ajánlott irodalom

A vonatkozó szakkommentárok.

Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés

A hatályos EHE TVSz szerint.

Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-11-17, 46.hét© kodasoft 2001-2017