ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-153
Cím
Újszövetségi exegézis 2
Cím magyarul
Újszövetségi exegézis 2
Cím németül
Neues Testament Exegesis 2
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
30
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Bácskai Károly [1200700032]
Oktatók
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Feltételek
LBX-102 és LBX-129 és *LBX-151 és *LBX-130
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az újszövetségi szövegek magyarázata és tolmácsolása terén a megfelelő jártasság elsajátítása. Az újszövetségi görög nyelvtudás elmélyítése, szakmai készség kialakítása az önálló szövegértelmezéshez.
Tematika magyarul
Válogatott szakaszok elemzése az újszövetségi epistolairodalomból (páli korpusz, egyéb levelek), különös tekintettel a Magyarországi Evangélikus Egyház perikóparendjére. Részletes tematika: 1.   2.  3.  4.   5.  6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Tematika németül
Ein Analysis von bestimmte Textteile aus der Nt-e Epistelliteratur. An Interpretation of Selected Texts from the NT Epistles.
Segédanyag
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés

A hatályos EHE TVSz szerint.

Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-11-17, 46.hét© kodasoft 2001-2017