ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-154
Cím
Újszövetségi exegézis 3
Cím magyarul
Újszövetségi exegézis 3
Cím németül
Neues Testament Exegesis 3
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
30
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Bácskai Károly [1200700032]
Oktatók
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Feltételek
LBX-102 és LBX-129 és *LBX-151 és *LBX-130
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az újszövetségi szövegek magyarázata és tolmácsolása terén a megfelelő jártasság elsajátítása. Az újszövetségi görög nyelvtudás elmélyítése, szakmai készség kialakítása az önálló szövegértelmezéshez.
Tematika magyarul
Válogatott szakaszok elemzése az Újszövetség jánosi anyagából (János evangéliuma, János levelei, A jelenések könyve), különös tekintettel a Magyarországi Evangélikus Egyház perikóparendjére. Részletes tematika: 1.   2.  3.  4.   5.  6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Tematika németül
Ein Analysis von bestimmte Textteile aus dem Corpus Johanneum. An Interpretation of Selected Texts from the Corpus Johanneum.
Segédanyag
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés

A hatályos EHE TVSZ szerint.

Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2018-01-24, 04.hét© kodasoft 2001-2018