ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-155
Cím
Újszövetségi szakszeminárium
Cím magyarul
Újszövetségi szakszeminárium
Cím németül
Neuentestamentliche Seminar
Kredit
2
Alcím
- Bűnbak, áldozat és az Újszövetség
Alcím angolul
- Scapegoat, Sacrifice and the New Testament
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév minden félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
20
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Csepreginé Cserháti Márta [1200600036]
Oktatók
László Virgil Dr. [1201500034]
Feltételek
LBX-102 és LBX-108 és LBX-112 és LBX-129
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az Újszövetség szövegeinek áldozati és nem-áldozati értelmezései
Tematika magyarul
1. Mit mond a Biblia az erőszakról? 2. A mimetikus erőszak ciklikussága 3. Sátán 4. Mítoszok és erőszak 5. Ószövetségi szövegek 6. Újszövetségi szövegek 7. A Kereszt 8. A Bűnbak 9. Felelősség az áldozatok iránt
Tematika németül
Segédanyag

René Girard: Látám a Sátánt, mint villámlást lehullani az égből, Atlantisz, Budapest, 2013 René Girard: A bűnbak, Gondolat kiadó, Budapest Raymund Schwager: Krisztus halála és az áldozat eszméjének kritikája Mérleg 88/1

Ajánlott irodalom

René Girard: Things Hidden Since the Foundation of the World, Stanford UP, Stanford, California, 1987

Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Számonkérés

zárthelyi dolgozat és szemináriumi dolgozat

Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-11-17, 46.hét© kodasoft 2001-2017