ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-159
Cím
Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat
Cím magyarul
Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat
Cím németül
Examen in NT Exegesis und Theologie
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév minden félév
Összes kontaktóra
0
Heti kontaktóra
0
Maximális létszám
30
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Bácskai Károly [1200700032]
Oktatók
Csepreginé Cserháti Márta Dr [1200600036]
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Feltételek
*LBX-127 vagy (LBX-128 és LBX-131) vagy (*LBX-023 és *LBX-024) vagy (LBX-128 és *LBX-024) vagy (LBX-131 és *LBX-023) és LBX-130 és *LBX-151 és *LBX-152 és *LBX-153 és *LBX-154 és *LBX-156
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az újszövetségi exegetikai és teológiai ismeretek szigorlati szintű ellenőrzése.
Tematika magyarul
LBX-159 – Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat   Újszövetségi exegézis tételek:   1. Mt 2,1-12 2. Mt 13,24-33 3. Mt 18,21-35 4. Mk 4,21-34 5. Lk 10,25-37 6. Lk 16,1-12 7. Jn 1,1-14 8. Jn 3,1-16 9. Jn 10,11-18 10. Jn 20,19-31 11. ApCsel 8,26-40 12. ApCsel 17,22-34 13. 1Kor 2,6-16 14. 1Kor 10,23-33 15. 1Kor 15,12-20 16. 2Kor 3,1-18 17. 2Kor 10,1-11 18. Gal 2,15-21 19. Gal 3,19-29 20. Gal 6,1-10   Újszövetségi teológia tételek:   1. A jánosi kör teológiája I.: A jánosi teológiai típus kialakulása és annak feltételei   2. Az újszövetségi iratok teológiája a páli teológia vonzáskörében II.: A Pál apostol közvetlen befolyása alatt keletkezett újszövetségi iratok teológiája (Pál levele a kolosséiakhoz és az efezusiakhoz, valamint a Pásztori levelek)   3. Pál apostol teológiájának alapvonalai III.: A szabadulást szerző evangélium Pál apostolnál   4. Pál apostol teológiájának alapvonalai II.: Az evangélium, mint a Krisztus keresztjéről szóló beszéd – a páli megigazulás-tan   5. Az ősgyülekezetek teológiája I.: Az ősgyülekezet belső viszonyai és teológiai feladatai   6. Pál apostol teológiájának alapvonalai I.: A páli teológiát befolyásoló tényezők – az evangélium, mint Isten ereje és Jézus Krisztus evangéliuma   7. Az ősgyülekezetek teológiája III.: Az őskereszténység etikai arculata   8. Az ősgyülekezetek teológiája II.: Az ősgyülekezet tanúságtétele a szabadító Krisztusról   9. Jézus élete és műve III.: Jézus magatartása és csodatettei   10. Az ősgyülekezetek teológiája IV.: Az ősgyülekezetek tanúságtételét tükröző újszövetségi források és apostoli levelek teológiája - a Q-forrás és Jakab levele   11. Az ősgyülekezetek teológiája V.: Jelen és jövő, egyház és eszkatológia az Újszövetség közös tanúságtételében   12. A jánosi kör teológiája II.: A jánosi kör teológiai felismerései és emberszemléletének következményei   13. Jézus élete és műve II.: Jézus igehirdetése és tanítása   14. Az ősgyülekezetek teológiája VI.: Történeti Jézus - kérügmatikus Krisztus: Jézus Krisztus személye és szolgálata az Újszövetség közös tanúságtételében   15. Az újszövetségi teológia kialakulásának története és tanulságai II.: Az Ószövetség és az Újszövetség viszonya, valamint az Istenről alkotott kép az Újszövetség közös tanúságtételében   16. Az újszövetségi iratok teológiája a páli teológia vonzáskörében I.: A zsidókhoz írt levél és Péter első levele tanúságtételének teológiai szempontból meghatározó elemei   17. Pál apostol teológiájának alapvonalai IV.: Pál apostol etikája – az új életet teremtő evangélium   18. Jézus élete és műve IV.: A kanonikus evangéliumok etikai igénye és etikai hangsúlyai   19. Jézus élete és műve I.: Jézus életének és művének keretei   20. Az újszövetségi teológia kialakulásának története és tanulságai I.: Teológiai feszültségek az Újszövetségen belül
Tematika németül
Die allgemeine Prüfung der neutestamentliche exegetische und theologische Grundkentnisse.
Segédanyag

A szigorlat feltételét jelentő tanegységek segédanyaga.

Ajánlott irodalom

A szigorlat feltételét jelentő tanegységek ajánlott irodalma.

Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
szigorlat (ötfokozatú)
Számonkérés

Szóbeli szigorlat.

Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-11-17, 46.hét© kodasoft 2001-2017