ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-159
Név
Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat
Név magyarul
Újszövetségi írásmagyarázat és teológia szigorlat
Név németül
Examen in NT Exegesis und Theologie
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév minden félév
Összes kontaktóra
0
Heti kontaktóra
0
Maximális létszám
30
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Bácskai Károly [1200700032]
Oktatók
Csepreginé Cserháti Márta Dr [1200600036]
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Feltételek
*LBX-127 vagy (LBX-128 és LBX-131) vagy (*LBX-023 és *LBX-024) vagy (LBX-128 és *LBX-024) vagy (LBX-131 és *LBX-023) és LBX-130 és *LBX-151 és *LBX-152 és *LBX-153 és *LBX-154 és *LBX-156
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul

Az újszövetségi exegetikai és teológiai ismeretek szigorlati szintű ellenőrzése.

Tematika magyarul

LBX-159 – Újszövetségi írásmagyarázat és teológia

szigorlat Újszövetségi

exegézis tételek: 1.

Mt 2,1-122.

Mt 13,24-333.

Mt 18,21-354.

Mk 4,21-345.

Lk 10,25-376.

Lk 16,1-127.

Jn 1,1-148.

Jn 3,1-169.

Jn 10,11-1810.

Jn 20,19-3111.

ApCsel 8,26-4012.

ApCsel 17,22-3413.

1Kor 2,6-1614.

1Kor 10,23-3315.

1Kor 15,12-2016.

2Kor 3,1-1817.

2Kor 10,1-1118.

Gal 2,15-2119.

Gal 3,19-2920.

Gal 6,1-10 Újszövetségi

teológia tételek: 1.

A jánosi kör teológiája I.:A

jánosi teológiai típus kialakulása és annak feltételei 2.

Az újszövetségi iratok teológiája a páli teológia vonzáskörében II.:A

Pál apostol közvetlen befolyása alatt keletkezett újszövetségi iratok

teológiája(Pál

levele a kolosséiakhoz és az efezusiakhoz, valamint a Pásztori levelek) 3.

Pál apostol teológiájának alapvonalai III.:A

szabadulást szerző evangélium Pál apostolnál 4.

Pál apostol teológiájának alapvonalai II.:Az

evangélium, mint a Krisztus keresztjéről szóló beszéd – a páli megigazulás-tan 5.

Az ősgyülekezetek teológiája I.:Az

ősgyülekezet belső viszonyai és teológiai feladatai 6.

Pál apostol teológiájának alapvonalai I.:A

páli teológiát befolyásoló tényezők – az evangélium, mint Isten ereje és Jézus

Krisztus evangéliuma 7.

Az ősgyülekezetek teológiája III.:Az

őskereszténység etikai arculata 8.

Az ősgyülekezetek teológiája II.:Az

ősgyülekezet tanúságtétele a szabadító Krisztusról 9.

Jézus élete és műve III.:Jézus

magatartása és csodatettei 10.

Az ősgyülekezetek teológiája IV.:Az

ősgyülekezetek tanúságtételét tükröző újszövetségi források és apostoli levelek

teológiája - a Q-forrás és Jakab levele 11.

Az ősgyülekezetek teológiája V.:Jelen

és jövő, egyház és eszkatológia az Újszövetség közös tanúságtételében 12.

A jánosi kör teológiája II.:A

jánosi kör teológiai felismerései és emberszemléletének következményei 13.

Jézus élete és műve II.:Jézus

igehirdetése és tanítása 14.

Az ősgyülekezetek teológiája VI.:Történeti

Jézus - kérügmatikus Krisztus: Jézus Krisztus személye és szolgálata az Újszövetség

közös tanúságtételében 15.

Az újszövetségi teológia kialakulásának története és tanulságai II.:Az

Ószövetség és az Újszövetség viszonya, valamint az Istenről alkotott kép az

Újszövetség közös tanúságtételében 16.

Az újszövetségi iratok teológiája a páli teológia vonzáskörében I.:A

zsidókhoz írt levél és Péter első levele tanúságtételének teológiai szempontból

meghatározó elemei 17.

Pál apostol teológiájának alapvonalai IV.:Pál

apostol etikája – az új életet teremtő evangélium 18.

Jézus élete és műve IV.:A

kanonikus evangéliumok etikai igénye és etikai hangsúlyai 19.

Jézus élete és műve I.:Jézus

életének és művének keretei 20.

Az újszövetségi teológia kialakulásának története és tanulságai I.:Teológiai

feszültségek az Újszövetségen belül

Tematika németül

Die allgemeine Prüfung der neutestamentliche exegetische und theologische Grundkentnisse.

Segédanyag

A szigorlat feltételét jelentő tanegységek segédanyaga.

Ajánlott irodalom

A szigorlat feltételét jelentő tanegységek ajánlott irodalma.

Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
szigorlat (ötfokozatú)
Számonkérés

Szóbeli szigorlat.

Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-06-26, 26.hét© kodasoft 2001-2017