ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-117
Cím
Újszövetség bibliaismeret 2.
Cím magyarul
Újszövetrség Bibliaismeret
Cím németül
Die Scriften das Neuen Testaments
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév tavaszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
60
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Csepreginé Cserháti Márta [1200600036]
Oktatók
Csepreginé Cserháti Márta Dr [1200600036]
Feltételek
Mintatantervben (doboz)
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az Újszövetség könyveinek részletes ismerete, különös tekintettel azok szerkesztési és tartalmi sajátosságaira.
Tematika magyarul
A páli levelek A deutero-páli levelek A zsidókhoz írt levél A jánosi levelek Jakab levele Péter levelei A Júdás-levél A Jelenések könyve
Tematika németül
Segédanyag
Bibliaismereti Kézikönyv, Magyar bibliatársulat, 2004 Veöreös Imre: Az újszövetség színgazdagsága, Budapest, 1996
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés
Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-11-17, 46.hét© kodasoft 2001-2017