ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-128
Név
Újszövetségi teológia 1
Név magyarul
Név németül
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
60
Szervezeti egység
Biblikus tanszékcsoport
Tárgyfelelős
Bácskai Károly [1200700032]
Oktatók
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Feltételek
Mintatantervben (doboz)
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az Újszövetség könyvei legfontosabb teológiai témáinak, ezek egymással való összefüggéseinek áttekintése.
Tematika magyarul
Tematika németül
Segédanyag
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés
Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-07-26, 30.hét© kodasoft 2001-2017