ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-131
Cím
Újszövetségi teológia 2
Cím magyarul
Cím németül
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
60
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Bácskai Károly [1200700032]
Oktatók
Feltételek
Mintatantervben (doboz)
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az Újszövetség üzenetének megfogalmazása és rendszerbe foglalása, építve a tudományos lelkiismerettel kidolgozott írásmagyarázat elveire, és tekintetbe véve az eddig végzett szakirányú kutatásokat.
Tematika magyarul
Tematika németül
Segédanyag
Ajánlott irodalom
Oktatás jellege
előadás
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
vizsga (ötfokozatú)
Számonkérés
Megjegyzés
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-11-17, 46.hét© kodasoft 2001-2017