Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorának, Dr. Szabó Lajosnak szerkesztésében megjelent Az úrvacsora szentsége című imádságos, meditációs kötet.

Bemutatójára az Evangélikus Hittudomány Egyetem kápolnájában került sor 2017. november 29-én.

Foto: Molnár Anita Kata

Immáron, egy sorozat kilencedik kiadványként vehetik az olvasók kezükbe azt a lelki útravalóul szolgáló könyvet, amely dr. Szabó Lajos szerkesztésében a Gyakorlati Teológiai Tanszék munkája.
Az evangélikus lelkiséget tükröző írások az előzőekben megjelent keresztségről szóló könyvvel együtt nagyon fontos hitvallási és tanítási helyzetet tükröznek. A keresztség és az úrvacsora az evangélikus egyház számára a két szentséget jelenti, így hitünk és életünk középpontjában találhatóak. Nem véletlen, hogy minden időben igyekszünk kutatni titkukat és életünkre vonatkozó jelentésüket.
Az úrvacsoráról szóló kiadvány most még közelebb visz bennünket ehhez a szentséghez, az Isten titkához, lelkiségünk legféltettebb kincseihez. Azért tudja ezt megtenni, mert személyes hitvallások és személyes vallomások találhatóak benne.
Evangélikus lelkészek, oktatók, hallgatók vallanak hitükről és azokról az életformáló pillanatokról, amelyekben az Úr szent vacsorájával találkoznak, azt magukhoz veszik, és ahogyan azt Istentől elfogadják.
Őszintén, büszkén és hittel mondhatjuk, hogy az úrvacsorában megajándékozott emberek vagyunk, a lentről felfelé indulás emberei, kegyelemben és örömben gazdag emberek.
A könyvbemutató alkalmával lelkész- és hittanár szakos hallgatók zenekíséret mellett szemelvényeket olvastak fel az írásokból és az imádságokból.
A könyvet dr. Szabó Mátrai Marianna, a kiadvány lektora mutatta be.
Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója beszédében megköszönte, hogy egy újabb kiadvánnyal lehet gazdagabb evangélikus egyházunk és szeretettel ajánlotta a könyvet a bemutató alkalmából összegyűlt népes hallgatóságnak.

dr. Pángyánszky Ágnes
EHE Gyakorlati Intézet vezetője