Népegyház – diaszpóra – missziói terep: az egyházkormányzati elvektől a szervezeti modellekig

 

„Általános megújítási elvként érvényesíthetjük, ha ez a lutheri
teológia-egyházfelfogás szempontjából megáll, hogy adott esetben az
egyház-menedzsmenti és hitélet-gyülekezet-szervezési funkciókat
szétválaszthatjuk.” Idézet Az egyházi struktúra egyszerűsítése: az
Országos Presbitérium előterjesztése a MEE Zsinata számára c.
döntés-előkészítő anyagból (2017.11.10.).

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházjogért is felelős tudományos kutatóhelye, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke a fenti címmel műhelykonferenciát szervez a Magyarországon jelenleg alkalmazott és az ideáltipikus egyházkormányzati elvek és egyházszervezési modellek – biblikus, történeti és rendszeres – teológiai alapjairól.

Időpont: 2018. január 19. péntek 13h.

Helyszín az EHE budapest-zuglói kápolnája.

 

 

Program:

13.00-14.30 Ökumenikus aspektus:

Dávid Adél GEKE: Deficittől az esélyig: A diaszpórahelyzet protestáns értelmezésének megújulása
Fazakas Sándor DRHE: A református egyházalkotmányok dinamikus jellege
Kamarás István OJD: Ferencpápista egyházreform: egyházszociológiai utópia

14.30-14.45 szünet

14.45-15.45 Biblikus aspektus:

László Virgil: Egyház, karizma, hivatal a páli teológiában
Solt-Száraz Csenge: Isten cselekedete az emberi történelemben – a Torah mint a közösség kohéziós ereje
Varga Gyöngyi: A Qahal mint közösségi identitás

15.45-16.45 Kerekasztal a témáról: Aradi György, Kondor Péter és Szeverényi János (moderál: Szemerei János)

16.45-17.00 szünet

17.00-18.00 Történeti aspektus:

Csepregi Zoltán: A hazai evangélikusság tartós teológiai önértelmezése: a diaszpóra
Khaled A. László: Kombinációs egyházszervezet: a metodista konferenciák és a püspöki kormányzat jellemzői
Lackner Pál: A huszadik század: a MEE diaszpórává válása

18.00-19.00 Rendszeres teológiai aspektus:

Béres Tamás: Milyen látható terhet bír el a láthatatlan egyház?
Orosz Gábor Viktor: Az egyházkormányzat feladata az egyház alkotmánya, az egyházi törvények, valamint a zsinat határozatai alapján történő vezetés
Reuss András: Az evangéliumot szolgálva - önállóságban ÉS kölcsönös függőségben (autonómia ÉS interdependencia)