Április 26-án, csütörtökön ünnepélyes vizsga keretében védte meg dr. Mézes Zsolt a gyakorlati teológiai témakörében benyújtott, Láthatóvá tenni a láthatatlant című doktori értekezését. A doktorjelölt az általa évtizedes távlatban művelt és támogatott Láthatatlan Színház pasztorálpszichológiai tapasztalatait dolgozta fel tudományos munkával, melyet egyszerre járt át a személyes elkötelezettség, s az idők során közel 6000 részvevőt elérő kezdeményezés kapcsán szerzett széleskörű tapasztalat. A látásélmény kizárásával, a többi érzéken keresztül ható Láthatatlan Színház sajátos lehetőségeket kínál elsősorban az egyéni tapasztalatszerzésre, mely mind az önreflexióban, mind a terápiás gyógyítás területén segítheti a részvevőket.

A vizsgabizottság – dr. Hézser Gábor professzor és dr. Busi Etelka (EHE) bírálói véleményezése, dr. Joób Máté és dr. Orosz Gábor szakértői részvétele, valamint dr. Korányi András elnöklete mellett – elismerő értékeléssel zárta a nyilvános védést. Az immár teljesan abszolvált doktori cselekmény eredményét az intézmény Doktori és Habilitációs Tanácsa fogja megállapítani hamarosan, amit dr. Mézes Zsolt doktori avatása követ.

Dr. Korányi András

rektorhelyettes