szeg

Az EHE idei tanulmányi évének témája: A szegénység

 „...a szegények mindig veletek lesznek(Máté evangéliuma 26,11)

Számos olyan program született már a teológia- és eszmetörténetben, mely Jézus mondanivalóját személye nélkül igyekezett megérteni. Az ilyen kísérletekben mindig lehet valami igazság, de szükségszerűen el is torzítja az eredeti mondanivalót. Amennyiben arra keresünk bibliai választ, hogy a szegények és gazdagok (beleértve, hogy ez a skála a viszonylagos szegényeket és gazdagokat is magában foglalja) mit tudnak kezdeni egymással, hogyan találkozzanak, mit várjanak egymástól, hogyan közelítsenek egymás felé, egyértelmű üzenettel találkozunk. A szegények és gazdagok egymásra vannak utalva. Ha ez a mondat még nem is a teljes evangélium, de a társadalmi szerepek szintjén már kifejezi az evangéliumból fakadó igazságszemléletet. Szegények nem egyszerűen vannak, főként nem csupán léteznek, hanem itt vannak. Senki nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogy milyen társadalom lenne az, ahol az azt alkotó emberek közt nem léteznének a materiális szabadság fokozatait kifejező vagyoni különbségek és a forrásokkal mindenki egyformán tudna élni. A történelemben eddig, ha túllépte a helyi kezdeményezés határát, az ilyesmire csak ideológiai szintű utalás történt vagy a jövőbe kivetített félelmek társadalomkritikájaként került sor.

A szegények mindig veletek lesznek” – mondja Jézus Máté evangéliumában. A szegények és gazdag(abb)ak egymásért vannak jelen. Az anyagi javak eloszlása egy társadalomban alapvetően nem jelenthet emberek megbélyegzését vagy az emberi minőség bármiféle értékmérőjét, ezért örök emberi feladat és lehetőség a másik ember sorsában a saját sorsomtól való szabadság útját meglátni. A szegények a gazdagok üdvösségéért vannak itt. A gazdagokat pedig csak a tőlük alapvetően különböző, teljesen más világa szabadíthatja meg attól, hogy egész életükben önmaguk szűk világának tengelye körül forogjanak. A szegények méltósága épp úgy nélkülözhetetlen eleme a társadalmi életnek, mint a gazdagabbak felelőssége. Ha igaza van Jézusnak, akkor minden olyan szociálpolitikai kísérlet, mely nem őrzi meg a szegények méltóságát és nem teszi világossá a gazdagok felelősségét, gyenge, de káros beavatkozás egy olyan ősi intézmény (a társadalom) életébe, melynek rendjét, a társadalommérnöki” próbálkozások ellenére, csak sejtjük és találgatjuk.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói közösségében a kereszténység közös meggyőződésének megfelelően úgy gondoljuk, hogy az evangélium szavai szerinti élet mindenki és minden közösség számára a lehető legjobb választás. Ezért az LVSZ alapértékeinek megfelelően, a testvéregyházak világszerte meghirdetett szegénységgel kapcsolatos felhívásával összhangban, valamint püspökeink november 11-i körlevélben adott útmutatását követve idei tanulmányi programunkat a szegénység elleni küzdelem céljai szerint alakítjuk ki. A november 18-i szegények világnapjához kapcsolódóan a szegénység terjedésének hazai okaival és a szociálpolitikai kezelésének következményeivel ismerkedünk meg egy kerekasztal keretében, az érintettek és meghívott szakelőadók segítségével. A november 22-i Tudomány napi konferenciánkat az egyház közéleti felelősségéről szóló kérdésnek szenteljük. Hallgatóink eközben bekapcsolódhatnak a szegénység elleni küzdelem egyházi és nemzetközi civil társadalmi találkozóiba. Programjainktól azt várjuk, hogy az oktatói és hallgatói közösség pontosabban határozhassa meg a kereszténység megélését érő aktuális kihívások természetét, segítségünkre legyen a gyakorlati élet döntéseiben, és előkészítsen a következő tanévben induló, diakóniai területen kínált képzési programjaink kialakítására.

 

Béres Tamás
rektorhelyettes