Különbözeti képesítő vizsga az EHE-n a MEE által szervezett hitoktatásban való részvételhez

A különbözeti képesítő vizsga

Különbözeti képesítő vizsgát annak kell tennie, aki szeretne részt venni a Magyarországi Evangélikus Egyház által szervezett hitoktatásban, rendelkezik felsőfokú hitoktatásra jogosító oklevéllel (elsősorban: hitoktatói, hittanári, katekéta-lelkipásztori munkatárs, teológus), de oklevelét nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen szerezte.

Nem kell képesítő vizsgát tennie a MEE által szervezett hitoktatásban való részvételhez azoknak a lelkész végzettségűeknek, akik lelkészi különbözeti vizsgát már tettek.

 

A vizsga időpontja 2019. január 17. (csütörtök) 10:00

A jelentkezés (postára adás) határideje: 2019. január 7. (hétfő)

Bővebb információk:

 A különbözeti képesítő vizsga szabályzata

Tájékoztató különbözeti képesítő vizsgáról

Jelentkezési lap