Log-in

Két egymás utáni vasárnap, két különböző helyszínen hallgattak meg egy-egy igehirdetést az EHE ez évi homiletika gyakorlatának résztvevői. Hatvanad vasárnapján a budavári gyülekezet istentiszteletén vettek részt, és Fabiny Tamás püspök prédikációját hallgatták meg a 2Kor 12,1-10 textusról. Részt vettek az istentiszteletet követő könyvbemutatón is, amelyen Balicza Iván ny. budavári lelkész igehirdetéskötetét ismerhették meg a jelenlévők. A helyszínen spontán, rövid beszélgetésben reflektáltak a hallgatók a prédikációban hallottakra, majd a soron következő gyakorlati órán újrahallgatás és a leírt igehirdetés szövegének elolvasása után részletesebben megbeszélték az igehirdetést.

 

Ötvened vasárnapján a pestújhelyi gyülekezetben Szabóné Mátrai Marianna prédikációját hallgatták meg az 1Kor 13,1-13 textusról, és hasonló módon dolgozták fel a hallottakat, mint egy héttel korábban. Nagy örömöt jelentett mindkét esetben az, ahogyan a gyülekezetek tagjai is részt vállaltak a beszélgetésben, és véleményüket, benyomásaikat ők is megfogalmazták az elhangzott prédikációkkal kapcsolatban. A pestújhelyi templomban ugyanannyi gyülekezeti tag vett részt aktívan a helyszíni beszélgetésben, mint ahányan a résztvevő hallgatók voltak.

 

Mindkét alkalom kedves találkozást jelentett a templomi gyülekezetekkel és megerősített abban, hogy nagyon fontosak az ilyen találkozások a mai gyülekezetek tagjai és jövő igehirdetői között. Kritika és elismerés, értékek és élmények, vagy megtalált és hiányzó mondatok mind-mind a beszélgetések tárgyai ilyen szakmai alkalmakkor, de a leglényegesebb az, hogy az igehirdetés fontossága és központi szerepének meglátása élő tapasztalat és ajándék volt ezen a két vasárnapon a hallgatók életében.

 

 

 

 

Keresés

Mit tanulhatok itt?

    teológus, lelkész, kántor, hittantanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakok, szociáletika, Biblia-teológia szakirányok, egyházzene, etika, egyháztörténet, vallásismeret, pedagógusok továbbképzése ...

Terminusok

Irattár

Sólyom Jenő Alapítvány

Az EHE támogatására

Számlaszám:

 

 

 

11714006-20309868

Adószám:

18049000-1-42

dpr

Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház

 

Go to top