Log-in

Változás a 2006. szeptember 1. előtt tanulmányokat kezdett és azt még be nem fejezett hallgatók oklevélszerzési lehetőségeiben

 

2016. január 1-jével módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), amely szerint az alábbi szabályok vonatkoznak a 2006. szeptember 1. előtt tanulmányokat kezdett hallgatók oklevélszerzési lehetőségeire:

Nftv. 112. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

Vagyis:

Akik 2006. szeptember 1 előtt kezdték meg felsőoktatási tanulmányaikat,

-          legkésőbb 2016. szeptember 1.-ig (a 2015/16-os tanév 2. félévének végéig) szerezhetnek végbizonyítványt (abszolválhatnak),

-          és legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

Mindkét határidő mulasztása jogvesztő, vagyis a határidők mulasztását követően a tanulmányok befejezésére a volt hallgatóinknak nem lesz lehetőségük.

2016. január 15.

Keresés

Mit tanulhatok itt?

    teológus, lelkész, kántor, hittantanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakok, szociáletika, Biblia-teológia szakirányok, egyházzene, etika, egyháztörténet, vallásismeret, pedagógusok továbbképzése ...

Terminusok

Irattár

Sólyom Jenő Alapítvány

Az EHE támogatására

Számlaszám:

 

 

 

11714006-20309868

Adószám:

18049000-1-42

dpr

Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház

 

Go to top