MEGHÍVÓ

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Várady Endre

A zsidókereszténység identitásformálódási
vizsgálata a Kr.u. első évszázad vonatkozásában

című doktori értekezésének nyilvános megvitatására

2019. július 5-én, pénteken, 14:00 órakor

az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (1141-Budapest, Rózsavölgyi köz 3).

A disszertáció és a tézisfüzet megtalálható a Doktori Iskola honlapján, a Disszertációk menüpont alatt.

Budapest, 2019. június 22.

Dr. Kőszeghy Miklós a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke