Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszéke továbbképzést szervez hitoktatók és lelkészek számára 2019. november 9-én. Az öt éve indult, félévente megrendezésre kerülő továbbképzési napok célja, hogy a gyermekek és felnőttek hitoktatásában előforduló nehéz témák feldolgozásához segítséget nyújtson, valamint olyan hitoktatói munkaközösséget alakítson ki, amely a mindennapi munkában hasznos szakmai hátteret tud biztosítani. A következő alkalom részleteiről az alábbiakban olvashatnak.

Milyeneké az Isten országa?

Vajon milyenek a kisgyermekek, akikre Jézus mutat rá? Mire akarja felhívni a figyelmünket, amikor azt mondja tanítványainak, hogy „ilyeneké az Isten országa” (Lk 18,16)? Mi az, amire az evangéliumi és amire a mai gyerekek tanítanak minket, felnőtteket? Milyeneknek látjuk, és milyennek lássuk a gyerekeket, amikor iskolai és óvodai hittanórán vagy gyülekezeti alkalmakon foglalkozunk velük? Hogyan forduljunk feléjük, s hogyan segítsük a találkozásukat a Bibliával? Ezen a hitoktatói napon a 10 év alatti korosztályt helyezzük a figyelem középpontjába előadások és műhelymunkák segítségével.

Program:

8.45-9.15: érkezés, regisztráció

9.15-9.30: Áhítat

9.30-10.00: Gyermekek és kisgyermekek a Bibliában

10.00-12.00: Délelőtti szekciók

I/a: Együtt az úton // Lacknerné Puskás Sára, Tóthné Szebeni Gyöngyi
I/b: Esetmegbeszélő csoport // Seres-Busi Etelka
I/c: Godly Play // Kodácsy-Simon Eszter (MEGTELT)

12.00-13.00 Ebéd

13.00-13.45: „Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek…” (Mt 18,3) // Csáky-Pallavicini Zsófia

14.00-16.00: Délutáni szekciók

II/a: Együtt az úton // Lacknerné Puskás Sára, Tóthné Szebeni Gyöngyi
II/b: Hol lakik a Jó Isten? - gyermekteológiai szemlélet a hittanoktatásban // Szabóné László Lilla
II/c: Godly Play // Kodácsy-Simon Eszter (MEGTELT)

Előadások és szekcióleírások:

„Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek…” (Mt 18,3) // Csáky-Pallavicini Zsófia (klinikai szakpszichológus, hittanár)

Kicsi gyermekeket tanítunk hittanra. Szeretnénk, ha bölcs, hívő felnőttekké válnának egyszer. De tudjuk igazán, hogy milyenek most azok, akik az óráinkon, foglalkozásainkon ülnek? Milyen egy „igazi” óvodás? És milyen egy „tipikus” kisiskolás? Mit tud? Mit nem? Mit szeret, mi foglalkoztatja, mitől akad ki, mit nem bír még ki, mit van esélye megérteni, mitől terhelődik túl…? Hogyan tudunk ahhoz a kisgyermekhez szólni, aki velünk szemben ül, itt és most, hogy valóban neki szólóan tudjuk átadni neki Jézus Örömhírét? A 3-10 évesek hitre nevelésének pszichológiai alapjai.

Együtt az úton - Kézikönyv az óvodai hittanoktatáshoz // Lacknerné Puskás Sára, Tóthné Szebeni Gyöngyi

Az egyik nap reggelén egy nagycsoportos kislány feldúltan, de ugyanakkor szomorúan érkezett az oviba. Az óvónéni látta rajta, hogy valami bántja. Mellészegődött és megkérdezte:
- Mi a baj Alíz?
- Képzeld, az unokatestvérem tegnap azt mondta, hogy Jézus nincs és nem létezik. De én mondtam neki, hogy jöjjön el az evangélikus óvodába, majd ott megtudja, hogy VAN! A műhelyben az óvodások hitre vezetésében szerzett gyakorlati tapasztalatokat szeretnénk megosztani a nemrég megjelent kiadvány bemutatásával.

Hol lakik a Jó Isten? - gyermekteológiai szemlélet a hittanoktatásban (max 25 fő) // Szabóné László Lilla (református lelkész, teológiai tanár)

Hol lakik a Jó Isten? - arra nem emlékszem, hogy én tettem-e fel hasonló kérdéseket, de már gyermekként megragadott a könyv, amiben egy katolikus atya egybegyűjtötte a hittanórán előkerülő, gyermeknyelven megfogalmazott teológiai kérdéseket. Már akkor kíváncsivá tettek a kérdések és a rá adható válaszok mentén ezek az őszinte, igazságot kutató találkozások. A gyermekteológia jelenségét a német valláspedagógia kezdte módszeresen kutatni, majd a hittanoktatásban is használható modellekkel is szolgált. A műhelyben a gyermekteológiai szemlélettel ismerkedünk, amit szolgálatunkra nézve igyekszünk adaptálni.

Esetmegbeszélő csoport (max. 14 fő) // Seres-Busi Etelka (pedagógus, pszichológus, tanár)

Mindannyian találkozunk nehéz, megoldásra váró helyzetekkel a tanítás során. A konkrét szakmai kérdéseken túl a pedagógiai szempontú válaszaink is sokfélék lehetnek. A műhelyen végiggondolunk, elemzünk néhány ilyen helyzetet, problémásnak gondolható szituációt. Vajon a különböző alternatív pedagógiai irányok hogyan közelítenek ezekhez a kérdésekhez? És milyen hangsúlyok fogalmazódnak meg a ma oly gyakran előkerülő preventív fegyelmezés fogalmával összefüggésben, a módszerek sokszínűségének talaján, illetve a kommunikáció adta lehetőségekkel? Az esetmegbeszélés erősen épít a csoporttagok saját tapasztalataira és együttműködésére is.

Godly Play (max 15 fő) // Kodácsy-Simon Eszter (evangélikus hittanár)

A Godly Play a bibliai történetek elmondásának olyan módszere, amely részben a Montessori pedagógia alapjaira épül, sok természetes anyagot használ a szemléltetéshez (például homokot, fát, textilt), s nagyban igényli a résztvevők kreativitását, személyes bevonódását. Jól használható gyülekezeti alkalmakon, gyermekistentiszteleten, iskolai hittanórákon, de kamaszok és felnőttek között is. Ezen a műhelymunkán két történet bemutatásán keresztül nyerhetünk betekintést a Godly Play módszerébe.

Helyszín: Evangélikus Hittudományi Egyetem, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

Jelentkezési határidő: 2019. október 29.

Jelentkezés:

Jelentkezéskor kérjük megadni a csoportválasztást! (Kérjük, egy csoportot jelöljenek meg az I. és a
II. szekcióból is: pl. „I/a és II/b”)

A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk elfogadni a munkacsoportokban meghatározott
létszámig.

Ebédet 900Ft-os áron tudunk biztosítani azoknak, akik október 25-ig jelzik ebédigényüket (és
speciális étkezési kéréseiket). A befizetést a továbbképzés napján a helyszínen lehet intézni pontos
összeggel.

A továbbképzési napon való részvételről igazolást küldünk a MEE Országos Iroda felé. Kérjük,
csak azok a pedagógusok jelezzék igényüket igazolás kiállításáról, akik nem az egyházi, hanem az
állami pedagógus-továbbképzési rendszerben gyűjtik kreditjeiket (ők a 120 órás továbbképzési
rendszerükben a „nem akkreditált” továbbképzésekből gyűjthető alegységben tudják elszámolni ezt
a továbbképzést).

Kodácsy-Simon Eszter
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Valláspedagógia Tanszék