Az Evangélikus Hittudományi Egyetem tisztelettel meghívja a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezendő ünnepi konferenciájára és az azt követő könyvbemutatóra.

Program:

14.00 Rektori köszöntő – Csepregi Zoltán

14.10 Birodalom versus nemzetállam Közép-Európában – Botos Máté (PPKE BTK)

A közép-európai határok meglepően stabilaknak bi­zonyultak ezredéves távlatból – a cseh-morva, a horvát, a magyar, de akár a Német-Római Császárság határai is évszázadokon át szolgáltak a politikai közösségek közigazgatási kereteiként. A dunai osztrák birodalom létrejöttével a keretek azonban egymást átfedőkké váltak, és a dinasztia által össze­fűzött, ám közjogilag elkülönülő területek határai birodalmon belüli határokká is váltak Mindezt tovább bonyolította, hogy az egyes országokon belül is húzódtak mesterséges határok, amelyek akár közigazgatásilag, akár pénzügyi-gazdálkodási szempontból is elkülönítették egymástól a területeket. A Mária Terézia által 1754-ben bevezetett megoldással a probléma kezelhetőnek tűnt, ám 1848-tól kezdve ezek a belső megosz­tások a nemzeti megújulás akadályaivá váltak. A nemzeti éb­redések által célul tűzött nemzetállami koncepciók sorozata a határok felszámolásával vagy megváltoztatásával fogalma­zódtak – és valósultak – meg. A nemzetállami fejlődéseknek azonban számos sajátos közép-európai adottság jelentett, illetve jelent a mai napig is akadályt.

14.40 A „Valami Más” egyetemi zenekar szolgálata

14.50 Ízlések és pofonok. Hálózat és homofília a magyar kulturális elitben – Kristóf Luca (Társadalomtudományi Kutatóközpont)

Szinte mindannyiunknak vannak kedvenc írói, színészei, zenészei. De vajon szoktunk-e gondolni arra, hogy saját, egyé­ninek gondolt ízlésünket mennyire meghatározza a társadalmi környezetünk? Hogy a kulturális élet ugyanúgy hálózatokból áll, mint a gazdaság, és a művészek hálózatokban való részvéte­le befolyásolja a hírnevüket és a tekintélyüket? Hogy kulturális teljesítményen kívüli tényezők, például a politikai elfogultság is formálják az ízlést (igen, erre szoktunk gondolni, csak ép­pen nem a saját, hanem mások ízlése kapcsán)? Az előadás azt a kérdést járja körül, hogy a mai magyar kulturális életben hogyan születnek a sztárok, mit gondol magas kulturális telje­sítménynek az „elit” és mit a „nép”, és mi köze van mindehhez a „kultúrharcnak” és az értelmiségi szekértáborok határainak.

15.20 Szünet

15.40 Bárdok elektromos gitárral: metál, irodalom mitológia – Fejes János (PPKE BTK)

A metal zene létrejötte óta egyenlő a határok feszegeté­sével és azok áthágásával. Egy kívülről kifejezetten erőszakosnak tűnő könnyűzenei művészeti ágként tartható számon, amely azonban több, mint a hatáskeltésként alkalmazott kemény hangzás. Ha szövegvilágában elmélyedünk, akkor igen hamar világossá válik, hogy az elmúlt ötezer év történelme és kulturális öröksége folyamatos ihletforrás a zenészek számára. Az előadás célja rámutatni és néhány példán keresztül bő­vebben bemutatni a metal zene hatástörténeti jelentőségét a magaskultúra körében, legyen az akár szépirodalom akár az ókor írott öröksége.

16.10 Az EHE énekkarának szolgálata – Vez.: Gógl Írisz és Finta Gergely

16.20 Érték alapon, sikeresen? – Takács Antal (cégvezető)

 „És aki száz meg százezert rabol, Bírája lészen annak, akit a Szükség garast rabolni kényszerített.” – Katona József, Bánk Bán, Tiborcz panasza. A vállalkozások, sikeres üzletemberek társadalmi szerepe és megítélése történelmi hátterünk okán jelentősen eltér a világ más, fejlettebb gazdasággal rendel­kező régióihoz képest. Ma a sikeres üzletember fogalma a legtöbb esetben összekapcsolódik a „mutyi”, a „jókor volt jó helyen”, a „biztos van valami stikli a háttérben” gondolatkörrel.

Az előadásban érintett fő pontok: történelmi és társa­dalmi folyamatok röviden – hogyan jutottunk ideáig? Helyzetkép: Gazdasági szereplők – milyen közös jellemzőkkel bírnak az egyes vállalkozás és vállalkozó típusok? Morális: Lehet érték alapon sikeresen vállalkozni? Milyen jól felismerhető és azonosítható lépések vezetnek ahhoz, hogy valaki elinduljon a morális lejtőn? Dilemmák: Konkrét esetek, amelyekre csak Gabonban akadt eddig példa…

16.50 Zárszó

17.30 Könyvbemutató az EHE könyvtárában – James Barr: Fundamentalizmus (Ford. Szalai Miklós), Luther Kiadó, 2019.

A könyvet bemutatják:

Dr. Cserháti Márta újszövetségi teológus, egyetemi docens

Dr. Béres Tamás rendszeres teológus, tanszékvezető egyetemi tanár

Nagy Szabolcs evangélikus teológus hallgató

Moderátor:

Dr. Pángyánszky Ágnes gyakorlati teológus, adjunktus

Helyszín: Evangélikus Hittudományi Egyetem

Időpont: 2019. november 20. 14.00

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Határidő: 2019. novemberr 15. A regisztráció az alábbi elérhetőségeken:

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

H-1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

Tel.: +36-1/469-1050 – Mobil: +36-20/770-3529

Web: http://teol.lutheran.hu – E-mail: