Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatási feladataiba mentorlelkészként bekapcsolódnikész lelkészek jelentkezését várjuk, akik sokoldalú gyülekezeti munkájuk alapján szívesen kísérikés segítik egy hatodéves lelkészjelölt lelkészi kompetenciáinak kialakítását.

palyazat 2019 1

A mentorlelkészfeladata, hogy a lelkészjelöltek szolgálatát vezesse, lehetőséget biztosítson reflexióra, gyakorlatioktatási feladatokat is végezzen, és részt vegyen az EHE által szervezett mentori konzultációkon.A megbízást kapott lelkészekkel és gyülekezetekkel az egyetem együttműködési megállapodástköt. A mentorok és a gyülekezetek ezáltal közvetlenül is bekapcsolódnak a gyakorlatilelkészképzés munkájába. A gyülekezetektől a szolgálatok biztosítása mellett a lelkészjelöltmegfelelő elhelyezését és ösztöndíj-kiegészítő támogatást kérünk. Gyakorlata idején alelkészjelölt a mentor vezetésével végezhet gyülekezeti szolgálatot.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a gyülekezeti munka átfogó bemutatását,
  • a pályázó lelkész motivációját,
  • annak közlését, hogy milyen módon tudnak a hallgató részére 10 hónapon át szállást és ösztöndíj-kiegészítést biztosítani,
  • a gyülekezet felügyelőjének aláírását, igazolva a gyülekezet presbitériumának hozzájárulását.

A jelentkezéseket – postai úton eredeti aláírással és e-mail útján is – a következő címre kérjük küldeni:

Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézet (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)

E-mail:

Kérjük, a pályázási szándék egyidejű jelzését a területileg illetékes püspöki hivatalba.

A PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2019. DEC. 15.

Dr. Csepregi Zoltán rektor

Dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus, Gyakorlati Intézetvezető, hatodéves-képzés felelős

Dr. Korányi András professzor, hatodéves-képzés felelős