Az Evangélikus Hittudományi Egyetem felvételt hirdet 2020 szeptemberi kezdéssel az alábbi szakokra.

képzések szóró

NAPPALI TAGOZAT

Teológus-lelkész osztatlan mesterképzés
Hittanár-nevelő tanár osztatlan mesterképzés (Jelentkezés központi eljárásban a felvi.hu oldalon keresztül.)
Választható szakpártagok: 
-    angol nyelv és kultúra tanára
-    ének-zene tanár
-    francia nyelv és kultúra tanára
-    latin nyelv és kultúra tanára
-    magyartanár
-    német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
-    szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
-    történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
-    média-, mozgókép- és kommunikációtanár
-    informatikatanár
-    biológiatanár
-    fizikatanár
-    földrajztanár
-    kémiatanár
-    matematikatanár
-    természetismeret-környezettan tanár
-    horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
-    lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
-    olasz nyelv és kultúra tanára
-    orosz nyelv és kultúra tanára
-    portugál nyelv és kultúra tanára
-    román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
-    spanyol nyelv és kultúra tanára
-    szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
-    szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
-    ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
-    bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára
-    holland nyelv és kultúra tanára
-    kínai nyelv és kultúra tanára
-    könyvtárostanár
-    rajz- és vizuális kultúra tanár

ESTI MUNKARENDBEN

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés
Kántor alapképzés
Hittanár-nevelő tanár rövid ciklusú mesterképzések oklevéllel rendelkezőknek
(előképzettségtől függően 2-4-5-6 félév)
Részismereti képzés – Teológia osztott mesterképzésre készülőknek

LEVELEZŐ MUNKARENDBEN

Teológia osztott mesterképzés 
Választható specializációk: 
- biblikum
- lelkész
- szociáletika

 

A felvételivel kapcsolatos bővebb információk itt elérhetőek.