Evangélikus Hittudományi Egyetem

- Pályázat legófigura megtervezésére -

A pályázat célja:

az Evangélikus Hittudományi Egyetem legófigurájának megalkotása, amely a jövőben valamennyi az egyetem által rendezett eseményen megjelenhet. A legófigura a különféle rendezvényeken, eseményeken promóciós céllal kerül terjesztésre az Egyetem népszerűsítése érdekében.

 

A figurával kapcsolatos elvárások:

 • • A figurát LEGO elemekből kell megépíteni, létrehozni. Ez történhet fizikai elemekből és online is.
 • • A figura mérete nem haladhatja meg a 10x10 cm-es befoglaló formát.
 • • A figura kidolgozásánál előnyben részesített a kutya (Luther kutyája), de lehet bármilyen élőlény (ember, valós állat, vagy akár kitalált élőlény). Az elkészült figurának valamilyen módon mindenképp kötődnie kell az Evangélikus Hittudományi Egyetem szellemiségéhez.
 • • A figura támassza alá az Evangélikus Hittudományi Egyetem által képviselt értékeket, legyen modern, de egyben fejezze ki az Egyetem hagyományait is.
 • • Fontos szempont, hogy hosszútávon, széleskörű felhasználásra legyen alkalmas.
 • • A legófigurát pontosan meg kell építeni, a leíráshoz pár soros történetet is kérünk mellékelni, magyarázza el miért az adott figurát gondolja az alkotó az egyetem figurájának, mit fejez ki, milyen összefüggése van az intézménnyel. A további kreatív felhasználásokra tett javaslatok és a gyárthatóság (különféle eseményekre való könnyű adaptálhatóság) szempontjából praktikus kivitelezhetőség az elbírálás során előnyt élvez.

A pályázaton való részvétel feltételei:

 • • a pályázatra kortól és nemzetiségtől függetlenül bárki benyújthat pályaművet;
 • • a pályázati adatlap kitöltése, aláírása;
 • • a pályázó adatainak és elérhetőségeinek (minimum: név, mobilszám és e-mail cím) megadása a pályázati adatlapon;
 • • a pályázati adatlapon lévő jogi nyilatkozat kitöltése, aláírása, az adatvédelmi tudnivalók elfogadása;
 • • egy pályázó több ötletet is beadhat.

A pályázat menete, annak legfontosabb mérföldkövei:

 1. a pályázat kiírásának dátuma: 2020. január 31.
 2. a pályázat első körének lezárulta, beadási határidő 2020. február 20. (csütörtök) 14:00 óra. Beküldési cím: email címen.
 3. beküldött pályázatok közül a short-listre került pályamunkák kiválasztása (összesen max. 6 db), a 2. körbe jutott pályázóknak rövid szakmai visszacsatolás/javaslatok megküldése 2020. február 24.;
 4. A hat döntős pályamunka véglegesített verziójának beadása 2020. március 2. 14:00
 5. Az online szavazás (a „Közönség” szavazata a Bíráló Bizottság 6 voksa mellett akár a végső döntést is befolyásoló további 1 szavazatot jelent) 2020. március 3. 12.00 és március 9. 08.00 között lesz elérhető az egyetem facebook oldalán, a https://www.facebook.com/EHEteol/ felületen.
 6. Győztes kihirdetése 2020. március 9. 10.00 óra

A pályázatok leadásának módja:

Az elsőkörös pályaműveket fényképen VAGY online látványterven bemutatva kérjük. A beküldött képfájlok jpg formátumúak legyenek, a fájlnévben az alkotó és a pályamű nevével ellátva, több nézetből kérjük az adatlappal együtt megküldeni. A képek mérete ne haladja meg a 3-4 Mb-ot. A pályázó egy emailben, egy pályaművet küldjön be. A beküldött e-mail tárgya „Legófigura pályázat” legyen.

A második körbe jutottak műveit a későbbiekben megjelölt helyre kérjük eljuttatni, de erről az értintett feleknek tájékoztatást fogunk küldeni.

Bíráló Bizottság összetétele:

 1. Dr. Béres Tamás, Evangélikus Hittudományi Egyetem
 2. Dr. Kodácsy-Simon Eszter, Evangélikus Hittudományi Egyetem
 3. Kohán József, EsterCom Kft.
 4. Mészáros Kornélia, Evangélikus Hittudományi Egyetem
 5. Nagy Szabolcs Roland, Evangélikus Hittudományi Egyetem
 6. Dr. Törőcsik Mária, Marketing Inspiráció Kft.

 Díjazás:

 1. helyezett: 15.000 Ft
 2. helyezett: 10.000 Ft
 3. helyezett: 5.000 Ft jutalomban részesül.

A díjak átadására az Evangélikus Hittudományi Egyetem Dies Academicus rendezvényén kerül sor.

Jogi feltételek:

 • • A Evangélikus Hittudományi Egyetem fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor visszavonja, illetőleg eredménytelennek nyilvánítsa;
 • • A Evangélikus Hittudományi Egyetem a pénzdíj megfizetésével a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti vagyoni jogokat időbeli- és területi korlátozás nélkül kizárólagos jelleggel megszerzi.
 • • A legófigura nevére is lehet javaslatot tenni, de Evangélikus Hittudományi Egyetem fenntartja a jogot, hogy a kiválasztott figurát ő nevezi el.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI ŰRLAP