ELMARAD!

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszéke továbbképzést szervez hitoktatók és lelkészek számára. A hat éve indult, félévente megrendezésre kerülő továbbképzési napok célja, hogy a gyermekek és felnőttek hitoktatásában előforduló nehéz témák feldolgozásához segítséget nyújtson, valamint olyan hitoktatói munkaközösséget alakítson ki, amely a mindennapi munkában hasznos szakmai hátteret tud biztosítani. A következő alkalom részleteiről az alábbiakban olvashatnak.

Bűn és megbocsátás – kapcsolataink megromlása és helyreállítása

Hittanóráinkon sokszor és sokféle formában elhangzanak olyan kifejezések, mint „bűn”, „megbocsátás” és „újrakezdés”. Mit jelentenek egy gyermek és egy fiatal számára ezek a szavak? Mit ért ő alatta, s mit ért meg abból, amit mi szeretnénk átadni neki? Egyáltalán: mit értünk mi ezen kifejezések alatt, s mit is tanítanak ezekről a Biblia könyvei? Teológiai meggyőződéseink hogyan jelennek meg a gyermekről alkotott képünkben és hitoktatási gyakorlatainkban? Hogyan tudunk valóban biblikusak lenni e téren is?

A keresztény teológia szerint a bűn egyik legfontosabb jellemzője az, hogy az embernek mind az Istennel, mind a másik emberrel való kapcsolata megromlik. Mit jelent a bűn és megbocsátás értelmezése emberi kapcsolatainkra nézve? Ezzel a kettős fókusszal: a bűn és megbocsátás teológiai alapjainak tisztázásával, illetve a kapcsolatiság helyreállításának kérdésével szervezzük a most következő hitoktatói továbbképzési napot.

A program a következő:asd

„Gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok…” // László Virgil (lelkész, teológus)

A bűn kérdése az Isten színe előtt való emberi léthelyzetünk, valamint a személyközi viszonyaink leírásának egy vallási kulcsfogalma. Az irgalom, a megbocsátás hasonlóképpen. A rendelkezésre álló időkeretek által megszabott lehetőségekhez mérten ennek az előadásnak az a célkitűzése, hogy a téma biblikus teológiai összefüggéseinek az alapvonalait felvázolja, néhány olyan elemre hangsúlyt helyezve, mint Pál összetett bűnértelmezése, vagy az isteni és az emberi megbocsátás sajátos viszonya Máté evangéliumában.

„Hetvenszer hétszer” - bűn és megbocsátás a hittanórán // Seben Glória (lelkész, pszichológus)

Ebben az előadásban azt vizsgáljuk, hogy a hittanórán a tanítványaink körében milyen szemlélettel, milyen beszédmóddal és milyen viselkedéssel jelenítjük meg a bűn és megbocsátás témáját. Mivel az evangélium szíve-közepéről van szó, a missziónk kulcskérdése, hogy sikerül-e a gyermekeknek átadnunk a kegyelem különös, isteni logikáját. Áttekintjük a gyakori zsákutcákat, mint a moralizálás, a diszkrimináció, az intellektualizálás, vagy a gyermek életkorának, fejlődési fokának nem megfelelő bánásmód.

A délutáni műhelyen pedig konkrét bibliai történet-csoportokhoz gyűjtünk tanítási ötleteket a world café innovatív módszerével.

Erőszakmentes kommunikáció: a szeretet nyelve // Rochlitz Zsuzsa (orvos, családterapeuta, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, kommunikációs tréner, lelkivezető, családanya és nagymama)

Hogyan alapozza meg a kapcsolatainkat az Istenszeretet és hogyan segít az erőszakmentes kommunikáció abban, hogy ne veszítsük el az emberszeretetet bonyolult helyzetekben sem? Az erőszakmentes kommunikáció segít kikerülni az ítélkezés csapdájából, és lehetővé teszi, hogy a valóságról beszéljünk, magánéletben vagy munkában egyaránt. A műhelyen a témában jártas előadó felvázolja az erőszakmentes kommunikáció legfontosabb elméleti alapvetéseit, majd lehetőség lesz a gyakorlatban, saját élményben megtapasztalni ennek a módszernek a hatásait.

A bűn és megbocsátás tanításának valláspedagógiai szempontjai // Kodácsy-Simon Eszter (hittanár, teológus)

A munkacsoportban megvizsgáljuk, hogy egyes bibliai történetekben hogyan jelenik meg a bűn és a megbocsátás fogalma, s van-e különbség ahhoz képest, ahogyan ezen történetek tanításába belevisszük a bűn és a megbocsátás kérdését. Megnézzük, hogy mely teológiai és szakmódszertani kérdések merülnek fel bennünk a gyakorlat során, s válaszokat keresünk rájuk konkrét bibliai történetek elmondásának és tanításának vizsgálata során.

Időpont: 2020. március 21.
Helyszín: Evangélikus Hittudományi Egyetem, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Jelentkezési határidő: 2020. március 1.
Jelentkezés:

A jelentkezés elfogadásáról az egyetem válaszlevelet küld! Ha nem érkezne időben válasz, kérjük, küldje újra a levelét, mert előfordulhat, hogy az email nem érkezik célba (spam-be kerül, stb). A jelentkezés csak a megerősített válaszlevéllel érvényes.

Jelentkezéskor kérjük megadni a csoportválasztást! (Kérjük, egy csoportot jelöljenek meg az I. és a II. szekcióból is: pl. „I/a és II/b”)

A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk elfogadni a munkacsoportokban meghatározott létszámig.

Az ebéd jelenleg szervezés alatt áll, hamarosan küldünk róla tájékoztatást.

A továbbképzési napon való részvételről igazolást küldünk a MEE Országos Iroda felé. Kérjük, csak azok a pedagógusok jelezzék igényüket igazolás kiállításáról, akik nem az egyházi, hanem az állami pedagógus-továbbképzési rendszerben gyűjtik kreditjeiket (ők a 120 órás továbbképzési rendszerükben a „nem akkreditált” továbbképzésekből gyűjthető alegységben tudják elszámolni ezt a továbbképzést).