Az Evangélikus Hittudományi Egyetem és szakjainak sikeres akkreditációja

 
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként 2025-ig akkredtiálta az Evangélikus Hittudományi Egyetemet és valamennyi alap- és mesterképzési szakját.

A MAB jelentése és határozatai egy egyéves folyamat végére tettek pontot. Az ESG-nek (Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának sztenderdjei és irányelvei / Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) megfelelő önértékelést az intézményre és külön-külön valamennyi szakra vonatkozóan tavaly május végéig kellett benyújtani. Az önértékelési jelentéseket a MAB elfogadta, az intézmény hiánypótlásra felszólítást nem kapott.

A jelentések áttekintését követően a MAB erre kijelölt látogatóbizottsága a helyszínen is megvizsgálja az intézmény működését, a leírtak helytállóságát. A vizsgálatra 2019 novemberében került sor, amelynek során a látógatóbizottság tagjai találkoztak az intézmény vezetőivel, az oktatókkal, a hallgatók képviselőivel, a fenntartó képviselőjével, valamint olyan egyházi szereplőkkel is, akik munkáltatói oldalról tudták az oktatás színvonalát értékelni.

Az önértékelés és a helyszíni vizsgálat eredményét összegző jelentés és határozatok 2020. áprilisában kerültek kiadásra.

Az eljárás részleteit itt olvashatják.