Log-in

Meghívó

Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen végzett több mint 20 esztendős szolgálata után elköszönünk a nyugdíjba vonuló prof. dr. Jutta Hausmann professzorasszonytól.

Tisztelettel és szeretettel hívjuk meg Önt 2017. július 5-én erre az ünnepi alkalomra.

16.30: Prof. em. Dr. Rüdiger Lux (Lipcse) előadása az Evangélikus Hittudományi Egyetem Dísztermében:
Jefte leánya - egy héber Iphigénia?
Bírák könyve 10,6-12,7 és a tragikum kérdése az Ószövetségben

Festschrift (ünnepi kötet) átadása

18.15: Ünnepi búcsúistentisztelet

Keresés

Mit tanulhatok itt?

    teológus, lelkész, kántor, hittantanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakok, szociáletika, Biblia-teológia szakirányok, egyházzene, etika, egyháztörténet, vallásismeret, pedagógusok továbbképzése ...

Terminusok

Irattár

Sólyom Jenő Alapítvány

Az EHE támogatására

Számlaszám:

 

 

 

11714006-20309868

Adószám:

18049000-1-42

dpr

Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház

 

Go to top