Log-in

hl 1

Egyetemi hírek

A 2017/2018-as tanév első félévének végén 4 hittanár-nevelő tanár és 3 katekéta-lelkipásztori munkatárs (hitoktató) szerzett oklevelet.

A diplomák ünnepélyes átadására az egyetem kápolnájában 2018. február 16-án került sor.

Fotó: Molnár Anita Kata

Az evangelikus.hu képes beszámolója az eseményről itt érhető el.

Az evangelikus.hu beszámolója az értekezletről itt olvasható.

 

Népegyház – diaszpóra – missziói terep: az egyházkormányzati elvektől a szervezeti modellekig

 

„Általános megújítási elvként érvényesíthetjük, ha ez a lutheri
teológia-egyházfelfogás szempontjából megáll, hogy adott esetben az
egyház-menedzsmenti és hitélet-gyülekezet-szervezési funkciókat
szétválaszthatjuk.” Idézet Az egyházi struktúra egyszerűsítése: az
Országos Presbitérium előterjesztése a MEE Zsinata számára c.
döntés-előkészítő anyagból (2017.11.10.).

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházjogért is felelős tudományos kutatóhelye, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke a fenti címmel műhelykonferenciát szervez a Magyarországon jelenleg alkalmazott és az ideáltipikus egyházkormányzati elvek és egyházszervezési modellek – biblikus, történeti és rendszeres – teológiai alapjairól.

Időpont: 2018. január 19. péntek 13h.

Helyszín az EHE budapest-zuglói kápolnája.

 

dpr logoalumni USZT logo streetview CM banner 120240 zld 258px Erasmus logo.svg

 DPR/Alumni

 Széchenyi 2020

 Virtuális séta

 Campus mundi

 Erasmus

         
Go to top