Log-in

hl 1

Egyetemi hírek

Felvételi jelentkezés a Doktori Iskola 2020 szeptemberében induló képzésére

ehe2020 tip2

ELMARAD!

 

EHE DiesAcademici A4

ELMARAD!

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszéke továbbképzést szervez hitoktatók és lelkészek számára. A hat éve indult, félévente megrendezésre kerülő továbbképzési napok célja, hogy a gyermekek és felnőttek hitoktatásában előforduló nehéz témák feldolgozásához segítséget nyújtson, valamint olyan hitoktatói munkaközösséget alakítson ki, amely a mindennapi munkában hasznos szakmai hátteret tud biztosítani. A következő alkalom részleteiről az alábbiakban olvashatnak.

Bűn és megbocsátás – kapcsolataink megromlása és helyreállítása

Hittanóráinkon sokszor és sokféle formában elhangzanak olyan kifejezések, mint „bűn”, „megbocsátás” és „újrakezdés”. Mit jelentenek egy gyermek és egy fiatal számára ezek a szavak? Mit ért ő alatta, s mit ért meg abból, amit mi szeretnénk átadni neki? Egyáltalán: mit értünk mi ezen kifejezések alatt, s mit is tanítanak ezekről a Biblia könyvei? Teológiai meggyőződéseink hogyan jelennek meg a gyermekről alkotott képünkben és hitoktatási gyakorlatainkban? Hogyan tudunk valóban biblikusak lenni e téren is?

A keresztény teológia szerint a bűn egyik legfontosabb jellemzője az, hogy az embernek mind az Istennel, mind a másik emberrel való kapcsolata megromlik. Mit jelent a bűn és megbocsátás értelmezése emberi kapcsolatainkra nézve? Ezzel a kettős fókusszal: a bűn és megbocsátás teológiai alapjainak tisztázásával, illetve a kapcsolatiság helyreállításának kérdésével szervezzük a most következő hitoktatói továbbképzési napot.

Egyetemi tanári kinevezés

A Köztársasági Elnök 92/2020. (II. 24.) KE határozatával egyetemi tanárrá nevezte ki Dr. Hafenscher Károlyt, egyetemünk Gyakorlati Teológiai Tanszékének vezetőjét.

Szívből gratulálunk Professzor Úr kinevezéséhez.

szabadegyetem 2020 tavasz

dpr logoalumni USZT logo streetview CM banner 120240 zld 258px Erasmus logo.svg

 DPR/Alumni

 Széchenyi 2020

 Virtuális séta

 Campus mundi

 Erasmus

         
Go to top