Log-in

hl 1

Egyetemi hírek

 

Népegyház – diaszpóra – missziói terep: az egyházkormányzati elvektől a szervezeti modellekig

 

„Általános megújítási elvként érvényesíthetjük, ha ez a lutheri
teológia-egyházfelfogás szempontjából megáll, hogy adott esetben az
egyház-menedzsmenti és hitélet-gyülekezet-szervezési funkciókat
szétválaszthatjuk.” Idézet Az egyházi struktúra egyszerűsítése: az
Országos Presbitérium előterjesztése a MEE Zsinata számára c.
döntés-előkészítő anyagból (2017.11.10.).

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházjogért is felelős tudományos kutatóhelye, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke a fenti címmel műhelykonferenciát szervez a Magyarországon jelenleg alkalmazott és az ideáltipikus egyházkormányzati elvek és egyházszervezési modellek – biblikus, történeti és rendszeres – teológiai alapjairól.

Időpont: 2018. január 19. péntek 13h.

Helyszín az EHE budapest-zuglói kápolnája.

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma, mint nem állami fenntartó – utalva a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. §-ra, valamint az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. zsinati törvény (a továbbiakban: Intv.) 16-18. § és 50. §-a - pályázatot hirdet a fenntartásában működő Evangélikus Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény intézményvezetői, rektori munkakörének betöltésére.

 

Elindult a 2018A felvételi eljárás. A felvételi információkat közzétettük a Felvételi Hírek oldalon.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem

pályázatot hirdet

a gyakorlati hatodéves képzéssel kapcsolatos

mentori szolgálatra, illetve gyakorlati gyülekezeti státuszra

a 2018-2019-es tanévre

dpr logoalumni USZT logo streetview CM banner 120240 zld 258px Erasmus logo.svg

 DPR/Alumni

 Széchenyi 2020

 Virtuális séta

 Campus mundi

 Erasmus

         
Go to top