MEGHÍVÓ

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Gáncs Tamás

evangélikus lelkész

„Mária Magdolna szerepének és történetének vizsgálata kanonikus és apokrif evangéliumok alapján: Rehabilitációs kísérlet a posztkoloniális interpretáció segítségével”

című doktori értekezésének nyilvános megvitatására

2017. december 11-én, hétfőn, 10,30 órakor

az Evangélikus Hittudományi Egyetem

(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)

10-es számú tantermében.

A doktori értekezés egy példánya megtekinthető az egyetem könyvtárában.

Budapest, 2017. november 20.

Csepregi Zoltán

a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

Gáncs Tamás: Disszertáció

Gáncs Tamás: Tézisek

Gáncs Tamás: Theses


MEGHÍVÓ

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghív minden érdeklődőt

László Virgil

evangélikus lelkész

A keresztény ember istengyermekségének értelmezési formái az Újszövetségben

című doktori értekezésének nyilvános megvitatására

2017. december 11-én, hétfőn, 13,30 órakor

az Evangélikus Hittudományi Egyetem

(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)

10-es számú tantermében.

A doktori értekezés egy példánya megtekinthető az egyetem könyvtárában.

Budapest, 2017. november 20.

Csepregi Zoltán

a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

László Virgil: Disszertáció

László Virgil: Tézisek

László Virgil: Abstract


A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskolájának Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Dr. Martin Erdmann habilitációs előadásaira.

https://doktori.hu/index.php?menuid=196&lang=HU&hid=2642


Felvétel a Doktori Iskolába 2017.

Jelentkezés:
A jelentkezési lap igénylése: Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori hivatalában vagy letölthető az intézmény honlapjáról. (ETN/Irattár)
A felvételi eljárás díja: 9000,- Ft. A díjat az Intézmény számlaszámára (11707024-20272733-00000000) kell átutalással befizetni. (A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni:  Jelentkezés/jelentkező neve) A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette a felvételi eljárás díját.
Jelentkezési időszak:
2017.03.31 - 2017.04.28., 15 óra

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- születési anyakönyvi kivonat
- hittudományi vagy vallástudományi egyetemi vagy MA végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata
- egy modern (elsősorban német vagy angol) nyelvből legalább középfokú komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány
- rövid szakmai életrajz
- egy rövid tudományos dolgozat
- eddigi tudományos tevékenységének bibliográfiája
- lelkészek és lelkészjelöltek esetében szolgálati bizonyítvány (illetékes püspöktől), egyéb esetben 2 ajánlólevél
- a felvételi eljárás díjának (9000,- Ft) befizetési bizonylata
- szaktanári ajánlás és a tématerv szaktanári véleményezése
- nyilatkozat teológiai doktori fokozat szerzésére irányuló sikertelen kísérletről
- a jelentkező terve a doktori téma kidolgozására nézve
- befogadó nyilatkozat a választott szakterület tanszékvezetőjétől


A felvétel követelményei és feltételei:
- A szervezett doktori képzésre hittudományi egyetemi végzettséggel, illetve teológiai mesterfokozattal (MA) rendelkező személy és végzős hittudományi egyetemi hallgató jelentkezhet legalább jó minősítésű oklevéllel. Jelentkezhet továbbá olyan személy, aki vallástudományi mesterfokozattal (MA) rendelkezik. Ebben az esetben a héber, görög és latin nyelvek közül két nyelv ismeretét kell igazolni.
Az értékelés szempontjai:
 - általános tájékozottság elsősorban választott szaktárgya (főtárgya) kérdéseiben és irodalmában
- jártasság a Magyarországi Evangélikus Egyház, a hazai és a világkereszténység mai kérdéseiben
A felvételi vizsga időpontja: 2017. május 26.
A felvételi döntés időpontja: 201
7. június 02.

Várható keretszám: 2 fő az állami ösztöndíjas képzésen

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzés
Juttatások állami ösztöndíjas hallgatóknak a hatályos jogszabályok szerint.
Önköltség
mértéke: 86.250,-Ft/félév

Doktori képzési programok, témák:
Választható szakterületek: Biblikum, Rendszeres teológia, Gyakorlati teológia, Egyháztörténet, Vallástudomány

 


 

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 6. alkalommal rendezi meg az Interdiszciplináris Doktorandusz Konferenciát, melyre doktoranduszok és kiemelkedő eredményekkel rendelkező graduális hallgatók jelentkezését várjuk.

A rendezvény alapvető célja, hogy lehetőséget biztosítson hazai és külföldi fiatal kutatók, elsősorban doktoranduszok számára tudományos eredményeik prezentálására, ezenfelül személyes és szakmai kapcsolatok, együttműködések kiépítésére.

További informáciok: http://idkpecs.phdpecs.hu


 

MEGHÍVÓ

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa
tisztelettel meghív minden érdeklődőt

 

Sándor Jenő

IDENTITÁS A MORÁLIS TÉRBEN:

 AZ ÉNIDENTITÁS MINT A GAZDASÁGI ÉS A MORÁLIS CSELEKVÉS MOTIVÁCIÓS FORRÁSA A VÁLLALKOZÓISÁG KONTEXTUSÁBAN –
KÍSÉRLET AZ EXPLORATÍV TEOLÓGIAI ETIKA ALKALMAZÁSÁRA A GAZDASÁGETIKAI DISZKURZUSBAN

 című doktori értekezésének nyilvános megvitatására

2017. január 30-án, hétfőn, 10,30 órakor
az Evangélikus Hittudományi Egyetem

 (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)

10-es számú tantermében.

 

Témavezető:
Béres Tamás tszv. egyetemi tanár

Bírálók:
Baritz Sarolta Laura SSzHF
Orosz Gábor Viktor EHE

A doktori értekezés nyomtatott példánya megtekinthető az egyetem könyvtárában.

Budapest, 2017. január 9.

Dr. Csepregi Zoltán
a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

 

 

Sándor Jenő: Disszertáció

Sándor Jenő: Tézisek

Sándor Jenő: Theses


Felvételi felhívás doktori képzésre:

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem felvételt hirdet a 2016/17-es tanévre nappali tagozaton doktori (PhD) képzésre    (Tovább)


 

Megjelent Szabó B. András A pénz mint teológiai probléma, illetve Pángyánszky Ágnes Tanítás és tanulás felnőttkorban című doktori értekezése. A kiadványok recepciónkon megrendelhetők és megvásárolhatók.

800x600


 
MEGHÍVÓ
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa
tisztelettel meghív minden érdeklődőt
Pángyánszky Ágnes
evangélikus lelkész
Tanítás és tanulás felnőttkorban: szemléletváltás a felnőttkatekézisben
című doktori értekezésének nyilvános megvitatására
2015. szeptember 11-én, pénteken, 10,30 órakor
az Evangélikus Hittudományi Egyetem
(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)
10-es számú tantermében.

A doktori értekezés egy példánya megtekinthető az egyetem könyvtárában
és a Doktori Iskola honlapján a "Disszertációk" menüpontban.
A Doktori Bírálóbizottság tagjai:
Bodó Sára (külső bíráló, DRHE)     
Kocsev Miklós (külső tag, KGRE)
Kodácsy-Simon Eszter (belső bíráló)

Korányi András (elnök)
Orosz Gábor Viktor (titkár)

Budapest, 2015. szeptember 1.
Dr. Csepregi Zoltán
a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

 


 

AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM
felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre
nappali tagozaton

doktori (PhD) képzésre

egyetemi hittudományi, illetve vallástudományi végzettséggel rendelkezők részére.

A képzés időtartama 3 év.
A jelentkezési lap az EHE rektori hivatalában
(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3, tel.: 469 1051)
szerezhető be, vagy letölthető az EHE honlapjáról: http://teol.lutheran.hu
(Tanulmányi információk/ETN/Irattár/Felvételizőknek menüpont alatt
Doktori Iskola - jelentkezési lap címen).

További információk a Doktori Iskola honlapját: http://teol.lutheran.hu/index.php/hu/di/di-hirei.

A szabályzatok megtekinthetők a következő címen http://teol.lutheran.hu/index.php/hu/di/di-szabalyzatok/di-mukodesi-szabalyzat


Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
A felvételi konzultáció időpontja:
2015. május 29.


 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ókortörténeti tanszéke szeretettel hív mindenkit

Reinhard Lehmann (Universität Mainz) blokkszemináriumára. A szeminárium címe:

Bevezetés a föníciai nyelvbe

A szeminárium helye:

PPKE BTK Sophianum Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. (A terembeosztást a helyszínen közöljük.)

Ideje:

2014. október 6-10, minden nap 17,30-19,00

A szeminárium angol nyelven zajlik, a föníciai anyagot latin betűs átírásban, nem pedig a korabeli betűkön próbáljuk meg elsajátítani. Mindenkit szeretettel várunk, aki: jól megalapozott bibliai héber nyelvtudással rendelkezik,  nyitott a kísérletezé s akinek kedve van egy pompás szellemi kalandhoz! 

Bővebb felvilágosításért a Tanszék vezetőjét kereshetik:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Az üdvösség sarkköve - Testünk szerepe a Krisztus-követésben

5. Bakonybéli Ökumenikus Konferencia
2014. október 18.


Szabad egyház a szabad államban

2014. október 3. 10,00

OSA Archivum, 1051-Budapest, Arany János utca 32.


A European Christian Environmental Network

10. konferenciáját Balatonszárszón tarjta a SDG Konferenciaközpontban

2014. szeptember 27 - október 1 között

További információ a DI iskola vezetőjénél


A Magyar Bioetikai Társaság 24. Nemzetközi Konferenciája.
2014. szeptember 26-27.
Jövőnk záloga: család és hivatás
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
II. János Pálról nevezett díszterem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet