Az Evangélikus Hittudományi Egyetem

Doktori Szabályzata, Habilitációs Szabályzata és

Doktori Iskolájának Működési Szabályzata

egységes szerkezetben a doktori.hu honlapján:

PDF

 (A 2016. szeptember 1. előtt és az azt követő időszak szabályzata)