2018 őszi félév

Újszövetség

Tematika: Márk evangéliuma. (Angol nyelven választható.)

Témavezető: Cserháti Márta

Helyszín és Időpontok: EHE, január

 

Hermeneutika, Egyháztörténet

Tematika: Teológiai kérdések Shakespeare drámáiban és Milton Elveszett paradicsomában. (Angol nyelven választható.)

Témavezető: Fabiny Tibor

Helyszín és Időpontok: EHE, január 3-4.

 

Rendszeres teológia

Tematika: 10 nyugtalanító kérdés

Témavezető: Béres Tamás

Helyszín és Időpontok: http://humanokologia.hu/kutatomuhely/

 


2018 tavaszi félév

Történeti teológia

Tematika: Luther (magyarul eddig meg nem jelent) szövegei:

Nyílt levél a parasztok ellen, Az újrakeresztelők, A török elleni háború, A gyermekek iskoláztatása

Témavezető: Csepregi Zoltán

Helyszín és időpontok: EHE, megbeszélés szerint

 


2017/18 őszi félév

Rendszeres teológia:

Tematika: "Remény és jövőképek a kortárs teológiai irodalomban"

Témavezető: Béres Tamás

Helyszín és Időpontok: EHE 8. terem, 09.28., 10.19., 11.23., 12.14., (10,15 óra)

 

Gyakorlati teológia:

Tematika: Bibliai szülő-gyermek kapcsolatok interdiszciplináris vizsgálata

Témavezető: Joób Máté

Helyszín és Időpontok: EHE 8. terem, 09.28., 10.19., 11.23., 12.14., (8,00 óra)

 

Újszövetség:

Tematika: A Q-forrás

Témavezető: Csepreginé Cserháti Márta

Helyszín és Időpontok: összevont szeminárium december-januárban

 

2016/17 tavaszi félév

Témavezető: Szentpétery Péter
Tematika: A vallásközi (és az ökumenikus) párbeszéd aktuális kérdései.
Helyszín, időpont: EHE, 
Javasolt időpont: febr., márc., ápr., máj. hónapban 1-1 alkalommal, hétfő vagy péntek 2. blokk, de más is lehet.

Témavezető: Kodácsy-Simon Eszter
Tematika: Spiritualitás, oktatás, nevelés
Helyszín, időpont: EHE, megbeszélé szerint

Kreditszámítás táblázat szerint

 

2016/17 őszi félév

Történeti teológia:

Témavezető: Csepregi Zoltán
Tematika: latin nyelvű szövegek feldolgozása
Helyszín, időpont: EHE, megbeszélés szerint

 

Újszövetségi teológia:

Témavezető, előadó: Cserháti Márta
Téma:
Evangéliumi csodatörténetek
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, január

Témavezető: Cserháti Márta
Előadó: Czire Szabolcs
Tematika:
Jézus gyógyításainak politikai és spirituális olvasata
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, szeptember 28. 15:00-18:15

 

Rendszeres teológia:

Témavezető: Orosz Gábor Viktor
Tematika:
A hit szerepe a mai világban.
Tanegység leírás:
Rowan Williams volt canterburyi érsek korunk egyik legjelentősebb anglikán teológusa, aki hivatali ideje alatt üdítően új módon értelmezte a vallás közéleti szerepét. A kurzussal azonos című könyvében a szerző olyan fontos témákkal foglalkozik, mint a gazdaság, a környezetvédelem, a többvallású társadalom, a vallás helye a kormányzásban, vagy az emberi jogok és a szekularizmus.
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, december 7-8, 14:00-18:00ig,

 

Ószövetség:

Témavezető: Kőszeghy Miklós
Tematika:
Bevezetés a bibliai régészetbe
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, megbeszélés alapján.

 

2015/16 tavaszi félév

 

Újszövetségi teológia:

Témavezető: Cserháti Márta
Tematika: Mark: Traditions in Conflict
Helyszín, időpont: EHE, május elején blokkosítva, megbeszélés szerint
Kredit: megbeszélés szerint

 

Ószövetségi teológia:

Témavezető: Hausmann Jutta
Tematika: Az Ószövetség gender perspektívában
Helyszín: EHE tanácsterem
Időpont: február 24.; március 2.; április 6.; mindig 9-12kor
Kredit: 4

 

2015/16 őszi félév

 Rendszeres teológia:

Teológia és művészet

A kurzus különböző művészeti ágakat képviselő meghívott előadók segítségével vezet be a teológia és a művészetek határvidékén keletkező aktuális kérdésekbe és jelenkori szemléletekbe. A hallgatóktól aktív jelenlétet várunk. A félév értékelése a megadott irodalom és az elhangzó előadások szerinti csoportos megbeszélésben mutatott aktív hozzájárulás alapján történik.

október 21: Szalai András (Építészet)
október 28: Kamp Salamon (Zene)
november 4: Zay Balázs (Képzőművészet)
december 2: Összegzés, megbeszélés
 
A kurzusok helyszíne az EHE Pröhle szoba (szükség esetén Tanácsterem)
Időpontok: szerda 11,45 - 13,15
Kurzusvezető: Béres Tamás

 2014/15 őszi félév

Rendszeres teológia:
A teológia és a természettudományok aktuális határkérdései

Témavezető: Béres Tamás
Tematika: A kurzus a Jesenius Központ félévi programjaihoz kötődik. Részletes program a http://www.jesenius.hu/
Helyszín, időpont: Az előadások a Kossuth Klubban hallgathatók meg a félévben három alkalommal csütörtök 18 órai kezdettel: október 16, november 27, december 11. Az előadásokhoz kapcsolódó megbeszélés a hallgatókkal való megállapodás szerint zajlik.
Kreditszerzés: Kreditek elsősorban az előadásokon való aktív részvétellel és az egyes témákhoz kapcsolódó publikációkkal szerezhetők tetszőlegesen választott teológiai diszciplináris feldolgozásban.

 

Egyháztörténet:
Teológiai témák Luther Asztali beszélgetéseiben

Témavezető: Csepregi Zoltán
Tematika: a 2013 őszi kurzus folytatása.
Témajavaslatok: az ETN-ben HRX-163 és TRX-135 kódok alatt találhatók.
Kreditek: Megbeszélés szerint

 

Újszövetség:
Jézus szolgálatának áldozati és az áldozat-állítást megvilágító értelmezései

Témavezető: Cserháti Márta
Tematika: megbeszélés alapján
Helyszín, időpontok: 2015, január második felében
Kreditek: megbeszélés szerint

 

Gyakorlati teológia:
Az igehirdető és az igehirdetés kihívásai

Témavezető: Szabó Lajos
Tematika:

  1. Válasz-e az igehirdetés a ma emberének Isten-keresésére és spirituális igényeire? Milyen a mai prédikáció helyzete? Mennyire tekinthető  biztos és szilárd alapnak az, ami az élőszavas kommunikáció vitathatatlan értéke?  
  2. A média és kommunikáció hatása az igehirdetés műfajára – hogyan változott meg a hallgatóság? Az igehallgatói környezet és az egyház társadalmi mozgásterének elemző vizsgálata az eddigi publikációk összegzése és használhatóságának módszertana.
  3. Az igehirdetés műfaji kihívásai – milyen valós műfajok jelennek meg a mai igehirdetésekben? – mai, kortárs igehirdetések vizsgálata. Mit látunk és mit hallunk ma a szószékeken?
  4. Hogyan lehet hatni az igehirdetőkre? A teológia tudományának és a hallgatóságnak a felelőssége. Teológia és igehirdetés. A tudományos teológiai munka és az alkalmazott homiletika kérdései a mai egyházi gyakorlatban.
  5. Rendszeres teológia és homiletika – a „kölcsönhatás”. Aktuális körültekintés a mai fajsúlyos etikai, szociáletikai témák területén. Mi kerül fel a szószékre?  Az igehirdetés a rendszeres teológia mérlegén. Honnan merít, miből építkezik és merre mutat tovább a prédikáció?

Időpont: A kurzus blokkosított formában kerül megtartásra. 2014. október 22.
Kreditek: megbeszélés szerint