Béres Tamás

A megigazulás teológiai tematikájának erőpróbái globális etikai kérdésekben

 

 

Béres Tamás

A theologia naturae szerepe a természettudományos és teológiai világismeretben

 

 

Béres Tamás

Etikai irányzatok teológiai értékelése

 

 

Béres Tamás

Környezetetika, ökoteológia

 

 

Csepregi Zoltán

A bécsi protestáns követségi prédikátorok tevékenysége a magyarországi egyházak érdekében a vesztfáliai béke és a Türelmi Rendelet között (1648-1781)

 

 

Csepregi Zoltán

Johann Samuel Klein 18. századi lelkészi és tanítói életrajzi lexikonjai

 

 

Csepregi Zoltán

Evangélikus lelkészi adattár elkészítése (16-18. század) – módszertan, problémák, statisztika, pályatípusok, tanulságok

 

 

Cserháti Márta

Társadalomtudományok az Újszövetség kutatásában

 

 

Fabiny Tamás

Kommunikáció a Bibliában és az egyházban

 

 

Hausmann Jutta

Bölcsességirodalom

 

 

Hausmann Jutta

Identitáskérdések az Ószövetségben

 

 

Hausmann Jutta

Ószövetségi teológia

 

 

Hausmann Jutta

Zsoltárok könyve

 

 

Korányi András

Kontextuális (interkulturális) teológia a 20. századi hazai és nemzetközi protestantizmusban

 

 

Korányi András

Történelmi fordulópontok a 19-20. századi Magyarország és az evangélikusság sorsában

 

 

Korányi András

Az ökumenikus mozgalom a 19-20. században

 

 

Korányi András

Az újkori Európa és Magyarország felekezetiségének a kialakulása a 17-18. században

 

 

Kőszeghy Miklós

Izrael történetének kérdései a kezdetektől a babiloni fogságig

 

 

Orosz Gábor

Szégyen és elidegenedés. Teológiai, esztétikai és etikai aspektusok

 

 

Orosz Gábor

„Anti-aging”. Feltartóztathatatlan jövő és öregedés

 

 

Orosz Gábor

Demencia és diakónia. Egyházi intézmények lehetőségei és határai

 

 

Orosz Gábor

Betegség és szociális marginalizáció bioetikai és teológiai megközelítései

 

 

Orosz Gábor

A "közteológia" eredői a 20. századi teológiatörténetben

 

 

Reuss András

A reformátori teológia értelmezésének mai kérdései, különös tekintettel az ökumenikus kapcsolatokra és etikai kérdésekre.

 

 

Szabó Lajos

A művészetek hatása a gyakorlati teológiára

 

 

Szabó Lajos

A gyülekezeti és egyházi élet alakulása a magyar társadalomban a 20. sz. kezdetétől napjainkig

 

 

Szabó Lajos

Az evangélikus spiritualitás a keresztény nevelés és oktatás összefüggésében

 

 

Szentpétery Péter

Az ökumené aktuális kérdései

 

 

Szentpétery Péter

Kereszténység és világvallások viszonyának aktuális kérdései

 

 

Szentpétery Péter

Kereszténység és világvallások párbeszédének aktuális kérdései

 

 

Szentpétery Péter

Hit és tudás/tudomány viszonya, különös tekintettel a teremtésre