Győri Gábor Dávid
Téma: A misszió korlátai és lehetőségei az egyházi oktatási intézményrendszerben.

Kalit Eszter
Téma: A protestáns etikai érvelések szerkezeti változása a kortárs etikai irányzatok tükrében

Fenyvesi Péter Pál
Téma: A jánosi közösség identitáskeresése az első század végén

dr. Lászlóné dr. Agod Anett
Téma: Átformált valóság. A mennyország fogalmának transzcendens és immanens értelmezési lehetőségei és ezek hatása a kortárs teológiai etikára

Mihály János
Téma: A passiótörténetek

Románné Bolba Márta
Téma: Boldogok a szegények. Lukács evangéliumának szegénységnarratívái

Simon Attila
Téma: Gyakorlati teológia - A házasság demitologizálása - A kétszereplős szeretetkapcsolat, mint a házasság alapmotívuma, és ennek pedagógiai aspektusai

Szűcs Kinga
Téma: Az étkezéssel összefüggő szociáletikai kérdések ökoteológiai perspektívái

Tóth Károly István
Téma: Teológiai áramlatok a magyarországi evangélikusság körében az 1940-es években

Várady Endre
Téma: Újszövetségi társadalomtudomány: Az első századi zsidóság és kereszténység önmagukról és egymásról kialakult valamint harmadik fél tükrében megmutatkozó képének vizsgálata

A hallgatókat a  címen érhetik el.