SIKERES DOKTORI  VÉDÉS AZ EHE-N

Július 5-én, pénteken a doktori értekezést bíráló bizottság nyilvános ülése keretében Várady Endre sikeresen megvédte a

A zsidókereszténység identitásformálódási
vizsgálata a Kr.u. első évszázad vonatkozásában

című doktori értekezését. 

A vizsgabizottság tagjai voltak Béres Tamás (elnök), Bácskai Károly (belső bíráló), Pecsuk Ottó (külső bíráló), Szatmári Györgyi (külső tag), László Virgil (titkár). A doktori cselekmény eredményét az intézmény Doktori és Habilitációs Tanácsa fogja megállapítani, Várady Endre doktori avatására ezt követően várhatóan szeptember 6-án kerül sor a tanévnyitó keretében.  

IMG 7523

***


AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DOKTORI ISKOLÁJA

PÓTFELVÉTELT HIRDET

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 11.
Felvételi beszélgetés: 2019. augusztus 26. / 27.

A jelentkezési felület nyitása: 2019. július 15. (Jelentkezni on-line kell.)

A képzés és jelentkezés részletei az Jelentkezés a DI-ba oldalon olvashatóak.

***


MEGHÍVÓ

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Várady Endre

A zsidókereszténység identitásformálódási
vizsgálata a Kr.u. első évszázad vonatkozásában

című doktori értekezésének nyilvános megvitatására

2019. július 5-én, pénteken, 14:00 órakor

az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (1141-Budapest, Rózsavölgyi köz 3).

A disszertáció és a tézisfüzet megtalálható a Doktori Iskola honlapján, a Disszertációk menüpont alatt.

Budapest, 2019. június 22.

Dr. Kőszeghy Miklós a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

***


 

MEGHÍVÓ

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Simon Z. Attila

A szexuálpedagógia komprehenzív programjának reflexiói teológiai és valláspedagógiai kontextusban

című doktori értekezésének nyilvános megvitatására

2019. március 7-én, csütörtökön, 14:00 órakor

az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (1141-Budapest, Rózsavölgyi köz 3).

Budapest, 2018. február 10.

Dr. Kőszeghy Miklós a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

***


MEGHÍVÓ

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Verebics Petra

A szöveg kettős beágyazottsága. Kultúratudományos szempontok a Zsolt 18//2Sám 22 értelmezéséhez

című doktori értekezésének nyilvános megvitatására

2018. május 30-án, szerdán, 10,30 órakor az Evangélikus Hittudományi Egyetem (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) 10-es számú tantermében.

A doktori értekezés egy példánya megtekinthető az egyetem könyvtárában.

Budapest, 2018. április 24.

Dr. Csepregi Zoltán a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

*** 


MEGHÍVÓ
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa
tisztelettel meghív minden érdeklődőt
dr. Mézes Zsolt
Látni a láthatatlant.
A láthatatlan színház elmélete és gyakorlata.
A Látás Redukciójával történő Dramatizálás (LRD) módszere.
A műfaj és a módszer teológiai párhuzamai
című doktori értekezésének nyilvános megvitatására
2018. április 26-án, csütörtökön, 12,30 órakor
az Evangélikus Hittudományi Egyetem
(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)
10-es számú tantermében.
A doktori értekezés egy példánya megtekinthető az egyetem könyvtárában.
Budapest, 2018. április 20.
Dr. Csepregi Zoltán
a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

 ***


 

Miért érdemes részt venni a DOSZ teológuskonferenciáján?

Nem csak haszonelvű válaszok:

 

***


„Pázmány előadások”

Kutatási és tájékozódási irányok a kortárs szisztematikus teológiában

Előadássorozat meghívott vendégelőadókkal, PPKE HTK 2018. II. szemeszter

A „Pázmány előadások” sorozat alapvető feladatának tekinti bemutatni azokat a területeket, ahol a mai szisztematikus teológia intenzív kutatásokat folytat és ahol új perspektívák megnyílására való lehetőség. A kurzus célkitűzése, hogy egyfelől segítse a hallgatók tájékozódását a mai szisztematikus teológiában; másrészt, hogy előmozdítsa az együttgondolkodást teológusok és filozófusok között. E kettős célt úgy kívánja elérni, hogy a sorozat keretében meghívott teológusok és filozófusok tartanak előadást egy-egy kurrens kutatási témában, melynek kompetens szakértői. Az előadásokat szakmai vita, dialógus követi. A kurzus várható hozadéka, hogy elősegíti az együttműködést a Pázmány Karai között – elsősorban a BTK Keresztény Filozófiai Intézetével –, de a hazai teológiai oktatás és kutatás egyéb intézményeivel is. Az előadássorozat lehetőséget ad az ökumenikus párbeszéd elmélyítésére is egy-egy konkrét teológiai kérdés kapcsán.

A kurzus a HTK minden hallgatója számára különelőadásként felvehető. Különösen is ajánlott a doktori iskola diákjainak, akik opcionális kurzusként teljesíthetik. Az előadássorozat nyitott más Karok és teológiai intézmények hallgatói előtt is, akik intézményük szabályai szerint ismertethetik el a kurzus lehallgatását. Az előadásokra és a szakmai beszélgetésekre szívesen látjuk más teológiai intézmények és a PPKE Karainak oktatóit is.

Febr. 12. Török Csaba: A kortárs teológiai ismeretelmélet távlatai

Febr. 19. Görföl Tibor: Kortárs vallásteológiák

Febr. 26. Mezei Balázs: "Radical Revelation" – a kinyilatkoztatás filozófiai megközelítése

Márc. 6. (kedd) Baán István: A kortárs bizánci-ortodox teológia

Márc. 12. Ambrus Gábor: Vallási tapasztalat és technológiai világkép

Márc. 19. Martos Balázs Levente: Írásértelmezés és ökumenikus bibliafordítás

Ápr. 9. Szeiler Zsolt: Filozófia és teológia viszonyának kérdése a vallási tapasztalat értelmezése kapcsán

Ápr. 17. (kedd) Hoványi Márton: Az ember nyelvi létmódja és a teológia. A teológiai hermeneutika kérdései

Ápr. 23. Béres Tamás: Filozófia és teológia viszonyának értelmezése a kortárs protestáns teológiában

Máj. 7. Válóczy József: Az ember identitásának kérdése a keresztény filozófiai antropológia szemszögéből

Máj. 14. Tóth Beáta: A kortárs angolszász teológia kihívásai

Az egy órás előadást (14.00-15.00), szakmai beszélgetés követi (max. 30 perc).  

Jézus ima konf. 2018 plakát
 

MEGHÍVÓ

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Gáncs Tamás

evangélikus lelkész

„Mária Magdolna szerepének és történetének vizsgálata kanonikus és apokrif evangéliumok alapján: Rehabilitációs kísérlet a posztkoloniális interpretáció segítségével”

című doktori értekezésének nyilvános megvitatására

2017. december 11-én, hétfőn, 10,30 órakor

az Evangélikus Hittudományi Egyetem

(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)

10-es számú tantermében.

A doktori értekezés egy példánya megtekinthető az egyetem könyvtárában.

Budapest, 2017. november 20.

Csepregi Zoltán

a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke


 

MEGHÍVÓ

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghív minden érdeklődőt

László Virgil

evangélikus lelkész

A keresztény ember istengyermekségének értelmezési formái az Újszövetségben

című doktori értekezésének nyilvános megvitatására

2017. december 11-én, hétfőn, 13,30 órakor

az Evangélikus Hittudományi Egyetem

(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)

10-es számú tantermében.

A doktori értekezés egy példánya megtekinthető az egyetem könyvtárában.

Budapest, 2017. november 20.

Csepregi Zoltán

a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke


 

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskolájának Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Dr. Martin Erdmann habilitációs előadásaira.

https://doktori.hu/index.php?menuid=196&lang=HU&hid=2642


A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 6. alkalommal rendezi meg az Interdiszciplináris Doktorandusz Konferenciát, melyre doktoranduszok és kiemelkedő eredményekkel rendelkező graduális hallgatók jelentkezését várjuk.

A rendezvény alapvető célja, hogy lehetőséget biztosítson hazai és külföldi fiatal kutatók, elsősorban doktoranduszok számára tudományos eredményeik prezentálására, ezenfelül személyes és szakmai kapcsolatok, együttműködések kiépítésére.

További informáciok: http://idkpecs.phdpecs.hu


 

MEGHÍVÓ

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa
tisztelettel meghív minden érdeklődőt

 

Sándor Jenő

IDENTITÁS A MORÁLIS TÉRBEN:

 AZ ÉNIDENTITÁS MINT A GAZDASÁGI ÉS A MORÁLIS CSELEKVÉS MOTIVÁCIÓS FORRÁSA A VÁLLALKOZÓISÁG KONTEXTUSÁBAN –
KÍSÉRLET AZ EXPLORATÍV TEOLÓGIAI ETIKA ALKALMAZÁSÁRA A GAZDASÁGETIKAI DISZKURZUSBAN

 című doktori értekezésének nyilvános megvitatására

2017. január 30-án, hétfőn, 10,30 órakor
az Evangélikus Hittudományi Egyetem

 (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)

10-es számú tantermében.

 

Témavezető:
Béres Tamás tszv. egyetemi tanár

Bírálók:
Baritz Sarolta Laura SSzHF
Orosz Gábor Viktor EHE

A doktori értekezés nyomtatott példánya megtekinthető az egyetem könyvtárában.

Budapest, 2017. január 9.

Dr. Csepregi Zoltán
a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

 

 


Felvételi felhívás doktori képzésre:

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem felvételt hirdet a 2016/17-es tanévre nappali tagozaton doktori (PhD) képzésre    (Tovább)


 

Megjelent Szabó B. András A pénz mint teológiai probléma, illetve Pángyánszky Ágnes Tanítás és tanulás felnőttkorban című doktori értekezése. A kiadványok recepciónkon megrendelhetők és megvásárolhatók.

800x600


 
MEGHÍVÓ
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa
tisztelettel meghív minden érdeklődőt
Pángyánszky Ágnes
evangélikus lelkész
Tanítás és tanulás felnőttkorban: szemléletváltás a felnőttkatekézisben
című doktori értekezésének nyilvános megvitatására
2015. szeptember 11-én, pénteken, 10,30 órakor
az Evangélikus Hittudományi Egyetem
(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)
10-es számú tantermében.

A doktori értekezés egy példánya megtekinthető az egyetem könyvtárában
és a Doktori Iskola honlapján a "Disszertációk" menüpontban.
A Doktori Bírálóbizottság tagjai:
Bodó Sára (külső bíráló, DRHE)     
Kocsev Miklós (külső tag, KGRE)
Kodácsy-Simon Eszter (belső bíráló)

Korányi András (elnök)
Orosz Gábor Viktor (titkár)

Budapest, 2015. szeptember 1.
Dr. Csepregi Zoltán
a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

 


 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ókortörténeti tanszéke szeretettel hív mindenkit

Reinhard Lehmann (Universität Mainz) blokkszemináriumára. A szeminárium címe:

Bevezetés a föníciai nyelvbe

A szeminárium helye:

PPKE BTK Sophianum Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. (A terembeosztást a helyszínen közöljük.)

Ideje:

2014. október 6-10, minden nap 17,30-19,00

A szeminárium angol nyelven zajlik, a föníciai anyagot latin betűs átírásban, nem pedig a korabeli betűkön próbáljuk meg elsajátítani. Mindenkit szeretettel várunk, aki: jól megalapozott bibliai héber nyelvtudással rendelkezik,  nyitott a kísérletezé s akinek kedve van egy pompás szellemi kalandhoz! 

Bővebb felvilágosításért a Tanszék vezetőjét kereshetik:

 


Az üdvösség sarkköve - Testünk szerepe a Krisztus-követésben

5. Bakonybéli Ökumenikus Konferencia
2014. október 18.


Szabad egyház a szabad államban

2014. október 3. 10,00

OSA Archivum, 1051-Budapest, Arany János utca 32.


A European Christian Environmental Network

10. konferenciáját Balatonszárszón tarjta a SDG Konferenciaközpontban

2014. szeptember 27 - október 1 között

További információ a DI iskola vezetőjénél


A Magyar Bioetikai Társaság 24. Nemzetközi Konferenciája.
2014. szeptember 26-27.
Jövőnk záloga: család és hivatás
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
II. János Pálról nevezett díszterem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet